18.03.2018   V Niedziela Wielkiego PostuV Niedziela Adwentu. Wigilia
Dębionek   8:30 śp. Maria Tylewicz z ok. urodzin i imienin.
śp. Krystyna Kuś z ok. imienin i urodzin.
śp. Jan Tekieli - 6 rocz. śm.
śp. Kazimierz Tylewicz z ok imienin.
śp. Hieronim, Tadeusz i Władysław Kuś.
Dębowo
10:00 śp. Ewa Puchacz.
śp. Tadeusz Krzemkowski.
śp. Stefania Jankowska i zm. z rodziny Jankowskich.
  11:30 1.   śp. Jan Kawęcki w rocz. śm., Zofia i Piotr Kawęccy.
      śp. Zofia i Antoni Koczwara.
2.   O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Łucji i Zygmunta Przyweckich.
19.03.2018  Poniedziałek
17:00 śp. Józef Lewiński.
śp. Józef Perski - imieninowa.
20.03.2018  Wtorek
  17:00 śp. Sławomir, Konrad Karnowski oraz zm. dziadków  Karnowskich i Zgardów.
21.03.2018  Środa
Dębionek 15:30 Nie ma Mszy św.
  17:00 śp. Julianna i Bronisław Tuzinkiewicz.
śp. Aniela i Jan Apolewicz.
22.03.2018  Czwartek
17:00 Nie ma intencji.
23.03.2018  Piątek
  11:00 śp. Leon, Wiktoria, Franciszek Sztejka.
śp. Janina Dereniowska.
śp. Jan, Waleria, Katarzyna, Wojciech Staniccy.
Zm. z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
  18:30 śp. Izydor Nyka.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Łucji Nyka z ok. 80 urodzin.
Dębionek 18:30 śp. Józef Żurek od wnuczki Wiolety z rodziną.
24.03.2018  Sobota
  17:00 1.   śp. Zbigniew Lepczyński z ok. imienin od syna Daniela z rodziną.
2.   śp. Elżbieta, Henryk Kufel.
      śp. Czesława, Mieczysław Wronkowski.
      śp. Sabina i Bronisław Gilas.
25.03.2018   VI Niedziela Wielkiego Postu
Dębionek   8:30 śp. Piotr Unger z ok. urodzin.
śp. Rozalia Czerwińska.
śp. Stanisława Wieczorek.
śp. Rafał i Wiesław Kuglarz.
Dębowo 10:00 śp. Jerzy Baran - 18 rocz. śm.
śp. Joanna Papczyńska - 21 rocz. śm.
  11:30 śp. Bronisław Różniak - 27 rocz. śm.
Zm. rodzeństwo i rodzice z obojga stron.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Modlitwa do Pana Jezusa - znaleziona w Grobie Zbawiciela

jezuswgrobieO najsłodszy Panie Jezu Chryste, oddaję się Tobie dnia dzisiejszego i na zawsze, a osobliwie w godzinie śmierci mojej. Do nieskończonej dobroci Twojej odwołuję się. Rany Twoje Najświętsze niech mi będą spoczynkiem. Woda i Krew, które płynęły z Najświętszego Serca Twojego, niechaj mnie bronią na strasznym sądzie Twoim.

Więcej…