VII Niedziela Zwykła
23.02.2020 r.
 

1. Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego,
    dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy.
    Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii,
    ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego.
    Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do
    głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

2. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
    Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji,
    którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą
    o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
    Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie
    tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi
    uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty.

3. Kończy się tegoroczny karnawał.
    W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa Popielcowa.
    Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu.
    Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 10:00, 16:00 w Dębionku i o godz. 18:00.
    Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.
    W kulturze Izraela ten gest był wyrazem wielkiego smutku, żałoby i pokuty. Popiół przypomina też,
    że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest
    skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża,
    który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń
    i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych
    świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4. W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu
    jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości.
    Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także
    do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości.
    Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
    Przypominam też, że Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać Kwartalne dni
    modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem,
    który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

6. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w naszym
    kościele będziemy odprawiali w piątki o godz.16:00 w Dębionku i po Mszy św. w Dębowie o godz. 17:30
    oraz w Gorzkich żalach odprawianych w każdą niedzielę o godz. 12:20.
    Spotkanie dla I Szkoły Średniej po Drodze Krzyżowej w piątek.

7. Dziękuję za wszelką pomoc, pracę, ofiary na rzecz naszej wspólnoty w minionym tygodniu.
    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składamy najlepsze życzenia...
    Miłej niedzieli i dobrego tygodnia.
    Wszystkim za wszystko – Bóg zapłać.

                                                                                              Ks. proboszcz
                                                                                        Krzysztof Wiśniewski

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

VII Niedziela Zwykła
23.02.2020 r.
 

1. Powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego,
    dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy.
    Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii,
    ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego.
    Biorąc udział we Mszy Świętej, poświadczamy naszą wiarę, umacniamy nasze powołanie do
    głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

2. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
    Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji,
    którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą
    o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
    Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie
    tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi
    uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty.

3. Kończy się tegoroczny karnawał.
    W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa Popielcowa.
    Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu.
    Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 10:00, 16:00 w Dębionku i o godz. 18:00.
    Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.
    W kulturze Izraela ten gest był wyrazem wielkiego smutku, żałoby i pokuty. Popiół przypomina też,
    że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest
    skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża,
    który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń
    i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych
    świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4. W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu
    jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości.
    Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także
    do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości.
    Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
    Przypominam też, że Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać Kwartalne dni
    modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem,
    który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

6. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w naszym
    kościele będziemy odprawiali w piątki o godz.16:00 w Dębionku i po Mszy św. w Dębowie o godz. 17:30
    oraz w Gorzkich żalach odprawianych w każdą niedzielę o godz. 12:20.
    Spotkanie dla I Szkoły Średniej po Drodze Krzyżowej w piątek.

7. Dziękuję za wszelką pomoc, pracę, ofiary na rzecz naszej wspólnoty w minionym tygodniu.
    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składamy najlepsze życzenia...
    Miłej niedzieli i dobrego tygodnia.
    Wszystkim za wszystko – Bóg zapłać.

                                                                                              Ks. proboszcz
                                                                                        Krzysztof Wiśniewski