XXX Niedziela Zwykła
25.10.2020 r.
 

1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji
    nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła.
    Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej
    konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj
    odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną
    własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania
    kultu.

2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.
    Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest
    za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.
    Nasze parafialne przygotowanie: poniedziałek, wtorek i środa Msze św. o godz. 18:00 z nauką.
    Słowo Boże wygłosi ks. Proboszcz Roman Sosnowski z Występu.

3. W środę gromadzimy się też na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17:30.

4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych.
    W naszej parafii porządek Mszy św. jak w niedzielę. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego
    świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni
    drogowskazami na drodze do wieczności.
    O godz. 12:30 modlitwy na cmentarzu.

5. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień
    Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte w następujących godzinach 10:00,
    16:00 /Dębionek/ i 17:00.
    Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować
    wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji
    oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do
    jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez
    Ojca Świętego.

6. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszym kościele  gromadzimy się
    na wieczornej Eucharystii i celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian, zwłaszcza tych,
    którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszam na tę
    modlitwę.

7. Dziękuję za wszelką pracę, pomoc, życzliwość, ofiarność i dary.
    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składam najlepsze życzenia...
    Zdrowego i bezpiecznego tygodnia.
    Miłej niedzieli.
    Wszystkim Szczęść Boże.

                                                                                               Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Wigilia seniorów w Dębionku

07a20 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Dębionku odbyło się Spotkanie Opłatkowe seniorów parafii Dębowo, mieszkających w Dębionku.

Więcej…