To wspomnienie zbawczego misterium Jezusa Chrystusa w ciągu jednego roku kalendarzowego, rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu, która przypada między 27 listopada a 3 grudnia. W trakcie jednego roku przekazywana jest cała historia zbawienia, opisana na kartach Biblii. Kolejno odsłaniane jest całe Misterium Chrystusa: oczekiwanie, zwiastowanie, nadejście, działalność, śmierć, zmartwychwstanie.
Każdy dzień w kalendarzu jest dniem liturgicznym i trwa od północy do północy. Obchód niedzieli i uroczystości rozpoczyna się wieczorem dnia poprzedniego.

Odpust -  jest darowaniem kary doczesnej za popełnione grzechy. Podczas sakramentu pokuty grzechy odpuszczane są co do winy, natomiast pozostaje otwarta kwestia kary, którą grzesznik musi odbyć w czyśćcu. Odpust jest darowaniem takiej kary (odpust zupełny) lub jej zmniejszeniem (odpust cząstkowy).

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

 XXVIII Niedziela Zwykła
13.10.2019 r.
 

1. Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

2. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 16:45.

3. Nowenna do MBNP w środę połączona z nabożeństwem różańcowym.

4. Pod chórem na stoliku są do nabycia gazety: Przewodnik Katolicki oraz Cuda i Łaski Boże.

5. Dzisiaj II niedziela m-ca, nasze ofiary na inwestycje w parafii.
    Za tydzień młodzież naszej parafii zbierać będzie ofiary do puszek na fundusz stypendialny...
    Po Mszy św. o 11:30 spotkanie dla rodziców dzieci z kl. III.

6. Za wszelką pomoc, pracę na rzecz naszej wspólnoty, za życzliwość, modlitwy i dary składam
    podziękowanie - Bóg zapłać.
    Miłej niedzieli, wszystkim Solenizantom i Jubilatom składamy życzenia i wszelkiej pomyślności.
    Dziękujemy Siostrze Helenie...

                                                                                                         Ks. Proboszcz
                                                                                                   Krzysztof  Wiśniewski