21Imię Judy było od dawna czczone w narodzie żydowskim - takie imię nosił jeden z synów Jakuba, czyli Izraela. Imię to znaczy "godny czci" (z hebr. Jehuda). W gronie apostołów dwóch nosiło to imię: Juda Tadeusz i Judasz Iskariota (zniekształcone: Juda z [miasta] Kariot). Judzie do imienia nadano przydomek Tadeusz, co znaczyło "odważny". Nie wiadomo, dlaczego nadano mu ten przydomek. O życiu św. Judy Tadeusza nie wiemy prawie nic. Piszą o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu Ostatniej Wieczerzy (14, 22), św. Mateusz (10, 3) i św. Marek (3, 18 ). Juda był bratem Jakuba Młodszego. Nazywany jest także "bratem Pańskim", choć nie wiadomo, jaki stopień pokrewieństwa łączył go z Jezusem. Możliwe, że jego bratem był też apostoł Szymon, ale to nie jest pewne. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie.


Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu apostołów sugeruje o jego późniejszym wejściu do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: "Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?" Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św. Juda, przystępując do grona apostołów, kierował początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery.
   Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba. Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. Jego przydomek oznacza "odważny" - nie wiadomo jednak, dlaczego go nosił. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; część wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inni mówią, że Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji.
Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Św. Juda Tadeusz uważany jest też za patrona spraw beznadziejnych - jest wzywany w szczególnych potrzebach. Z tego powodu w wielu kościołach w Polsce odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego.
judatadeuszW ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo-czamym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity, topór.
   Relikwie św. Judy Tadeusza mają się obecnie znajdować w Rzymie, w Bazylice św. Piotra, w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa codzienna o opiekę do św.  Judy Tadeusza
Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece. Wdzięczny Ci jestem za wszystkie łaski, jakie dla mnie już wyjednałeś, a proszę Cię i nadal wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach. Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek.
Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen.

Modlitwa do św. Judy Tadeusza
Św. Judo Tadeuszu, spokrewniony z Jezusem Chrystusem i Matką Najświętszą, wybrany do godności apostolskiej, proszę cię przez te przywileje i przez chwałę Twoją, jaką otrzymałeś za trudy apostolskie i męczeństwa, uproś mi u Boga łaskę, której tak gorąco pragnę. Tobie Bóg oddaje w opiekę wszystkich zostających w beznadziejnym położeniu, abyś im przez swe orędownictwo przychodził z pomocą.
Wejrzyj przeto i na mnie, uproś mi zmiłowanie Boże, bym wielbił zawsze miłosierdzie Pańskie nade mną, bym w swej nadziei nie był zawstydzony.
Św. Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach beznadziejnych.
Uproś mi zmiłowanie Boże. Amen

Modlitwa dziękczynna do św. Judy Tadeusza
Najsłodszy Panie Jezu Chryste, w zjednoczeniu z niepojętą niebiańską chwałą, która z Trójcy Przenajświętszej spływa na ludzkość całą, na Pannę Najświętszą, na wszystkich aniołów i świętych, sławię, uwielbiam i składam Ci dzięki za łaski i dary, którymi obdarzyłeś Twego wybranego Apostoła, co miał szczęście do Twojej rodziny się zaliczać. Błagam Cię, racz mi udzielić Twej łaski dla jego zasług i wspieraj mnie za jego przyczyną we wszelkich potrzebach. Amen.

Litania do św. Judy Tadeusza
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Św. Maryjo, módl się za nami.
Św. Boża Rodzicielko,
Królowo Apostołów,
Św. Judo Tadeuszu,
Św. Judo, chwalebny Apostole,
Św. Judo, gorliwy wyznawco,
Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,
Św. Judo, wierny sługo Boży,
Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany,
Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego,
Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający,
Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący,
Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący,
Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący,
Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający,
Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych,
Św. Judo, Orędowniku możny,
Abyśmy z grzechów naszych powstali,
Abyśmy szczerze pokutowali,
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,
Abyśmy w cnocie postępowali,
Abyśmy w jedności i zgodzie żyli,
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali,
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,
Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli,
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali,
Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili,
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Módlmy się:
Boże, któryś nas przez św. Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Intencje mszalne

15.09.2019   XXIV Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 + Dominik Jagodziński /4r. śm./
Dębowo 10:00 1/ + Regina Zaradzka /5r. śm./
2/ + Irena, Edward Szczęśniak – od kolegów i koleżanek nadzoru i kontroli jakości
  11:30 1/   dziękczynna... w 40 rocz. Sakramentu Małżeństwa
2/  dziękczynna... dla Anity i Piotra w 20 rocz. Sakramentu Małżeństwa
16.09.2019  Poniedziałek
  18:00 +  Urszula Jeżewska – od mieszkańców Małocina
17.09.2019   Wtorek
  18:00 1/ + Mieczysław Kłosiński /1r. śm./ oraz Anna
2/ dziękczynna... dla Szymona w 22 rocz. urodzin
18.09.2019   Środa - św. Stanisława Kostki, święto
  16:00 + Adam Kuczyński – od brata Ryszarda z rodziną
  18:00
1/ + Urszula Jeżewska – od Jadwigi i Jarosława Ciesielskich
2/ +  Alojzy Skarwecki /4r. śm./ i zm. z obojga rodzin
  18:30 nowenna do MBNP
19.09.2019   Czwartek
  18:00 1/ + Paulina /22r. śm./ i Józef Rożek
2/ + Stanisław Rajnholc - / imieninowa/
20.09.2019   Piątek
  18:00 1/ dziękczynna... w 10 rocz. Sakramentu Małżeństwa
2/  dziękczynna... dla całej Rodziny
  18:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
21.09.2019  Sobota - św. Mateusza, apostoła
   15:30 Nowożeńcy: Wierzewski Patryk – Justyna Koth
  17:00 1/ + Stanisław Król /14r. śm./ i rodziców z obojga stron
2/ + Ryszard Belica /19r. śm./
22.09.2019   XXV  Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 + Stanisław Rajnholc i bliskich krewnych
Dębowo 10:00 1/ + Adam Szpejankowski /2r. śm./ i urodzinowa... 40 lat
2/ + Józef Strzelecki/urodzinowa/ oraz Ignacy i Leokadia Strzeleccy
  11:30 1/ + Teodor /urodzinowa/ i Katarzyna Darul oraz rodzeństwo z obojga stron
2/ + Kazimiera, Stanisław Musiał,
     + Helena Stelter