Sakramentbierzmowanie bierzmowania przyłącza chrześcijanina do namaszczenia Chrystusa, którego «Bóg namaścił Duchem Świętym» (Dz 10, 38).
Namaszczenie to zawarte jest w samym słowie «chrześcijanin», pochodzącym od imienia «Chrystus», będącego greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia «mesjasz», które znaczy właśnie «namaszczony».
Chrystus jest Mesjaszem, Bożym Pomazańcem.

 

Dzięki pieczęci Ducha, otrzymanej podczas bierzmowania, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie. «Przed otrzymaniem tej łaski — pisze św. Cyryl Jerozolimski — nie byliście wystarczająco godni tego imienia, lecz byliście niejako w drodze, by stać się chrześcijanami» (Catech. myst., III, 4: PG 33, 1092) (Jan Paweł II – Audiencja generalna).

Wymogi formalne:

Kandydat do Bierzmowania powinien posiadać Dzienniczek Kandydata do Bierzmowania wraz z wszystkimi wpisami. W dzienniczku muszą się znaleźć:

* Spowiedź przynajmniej:
        - na rozpoczęcie roku szkolnego;
        - w Adwencie;
        - w Wielkim Poście;
        - przed Bierzmowaniem

* Ponadto udział w:
        - nabożeństwach różańcowych - przynajmniej 3 razy;
        - rekolekcjach wielkopostnych;
        - Triduum Paschalnym;
        - nabożeństwach drogi krzyżowej - przynajmniej 3 razy.

Uczniowie powinni umieć odpowiadać na pytania z Katechizmu Bierzmowanych, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Sekwencję do Ducha Świętego oraz znać życiorys swojego patrona z Bierzmowania.
Na świadka Bierzmowania należy wybrać jednego z rodziców bądź chrzestnego lub chrzestną. Świadek bierzmowania powinien być człowiekiem wierzącym i praktykującym.
Jeśli kandydat był ochrzczony w innej parafii, wówczas jest zobowiązany do dostarczenia swojego aktu chrztu do końca ferii zimowych.

Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania są następujące:

a) regularne uczestniczenie we Mszy świętej w niedziele i święta;
b) obecność na spotkaniach formacyjnych.
c) regularne uczęszczanie na katechezę szkolną i pozytywna opinia katechety;
f) dojrzałość duchowa kandydata;
g) właściwe zachowanie w szkole i kościele podczas Eucharystii oraz spotkań formacyjnych;
h) kultura osobista kandydata.

Termin Bierzmowania:

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

XIV Niedziela Zwykła
05.07.2020 r.
 

1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela.
    Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie
    z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca
    i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w
    niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.
    U nas w parafii uroczystość I Komunii Św. Dzieci. Otoczmy ich naszymi modlitwami.

2. Biały Tydzień do piątku włącznie na Mszy św. o godz. 18:00.

3. Podczas środowej nowenny do MBNP o godz. 17:45 pamiętajmy w szczególny sposób o chorych i seniorach
    naszej wspólnoty parafialnej, powierzymy ich Matce Bożej.

4. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona Europy.
    Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale
    i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w 1964 roku ogłosił Świętego Benedykta
    głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre
    chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997).
    Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec.

5. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli,
    na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach.
    Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

6. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składamy najlepsze życzenia...
    Dziękuję za pracę, życzliwość, pomoc, dary w minionym tygodniu na rzecz naszej parafii.
    Rodzicom dzieci komunijnych dziękuję za obecność podczas przygotowań do I Komunii Św., za sprzątanie
    i dekorowanie naszej świątyni.
    Pani Hani dziękujemy za Jej talenty, układanie kwiatów, wszelką pomoc.
    Wszystkim za wszystko – Bóg zapłać.
    Dobrego i miłego tygodnia.

                                                                                               Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski