chrzestNawrócenie do Chrystusa związane jest z chrztem, i to nie tylko dlatego, że taka jest praktyka Kościoła, ale z woli Chrystusa, który posłał uczniów, aby nauczali narody i chrzcili je, a także z wynikającej z samej istoty rzeczy potrzeby otrzymania pełni nowego życia w Nim: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci - mówi Jezus do Nikodema - jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).

Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym: nie jest on przeto zwykłym przypieczętowaniem nawrócenia, niejako zewnętrznym znakiem ukazującym je i potwierdzającym, ale jest sakramentem, który oznacza i urzeczywistnia nowe narodzenie z Ducha, ustanawia realne i nierozerwalne więzy z Przenajświętszą Trójcą, czyni członkami Chrystusa i Jego Kościoła (Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris missio" nr 47).

Przygotowanie do chrztu

Przygotowanie do chrztu odbywa się podczas rozmowy w biurze parafialnym. Dobrze byłoby, gdyby w czasie spisywania aktu chrztu byli obecni oboje rodzice dziecka i rodzice chrzestni.
 
Dane kandydata do chrztu (akt urodzenia)
Na podstawie aktu urodzenia, sporządzonego w USC, wpisujemy dane kandydata do chrztu w księgach metrykalnych parafii.
Rodzice powinni udokumentować zawarcie sakramentu małżeństwa.
 
Dane rodziców i chrzestnych
Imię i nazwisko chrzestnego i chrzestnej.
Wiek oraz adres zamieszkania.
Jeżeli chrzestni są z innej parafii należy przedłożyć  zaświadczenie moralności od proboszcza parafii zamieszkania (zamieszkanie to nie to samo co zameldowanie !!!) o dopuszczeniu do pełnienia godności ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.
 
Chrzest dzieci z innej parafii
Aby ochrzcić dziecko z innej parafii, należy prosić proboszcza parafii, w której dziecko wraz z rodzicami zamieszkuje o zgodę na chrzest dziecka poza parafią zamieszkania.
 
Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego
Po rozmowie z proboszczem - chrzest może się odbyć. W takim przypadku dziecko powinno być ochrzczone w parafii zamieszkania rodziców dziecka, natomiast rodzice chrzestni przystępują do komunii św. po wcześniejszym skorzystaniu z sakramentu pokuty.

Ustalenie terminu chrztu
Termin chrztu ustalamy w biurze parafialnym. Chrzty w naszej parafii udzielane są w soboty.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Intencje mszalne

18.08.2019   XX Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 +  Anna /23r. śm./, Andrzej, Krystyna Góra
Dębowo 10:00 1/ + Ewa Puchacz,
     + Tadeusz Krzemkowski,
     + Aleksander Ćwikła i zm. z rodz. Krzemkowskich i Jankowskich
2/ + Tadeusz Drewka – XXVIII greg.
  11:30 1/ +  Jerzy Płotka /w rocz. śm./ i zm. z rodziny
2/ + Genowefa /10r. śm./, Eugeniusz /16r. śm./, Anna Toporowscy i zm.
       z rodz. Toporowskich i Kmieciów
19.08.2019  Poniedziałek
  18:00 1/ + Tadeusz Drewka – XXIX greg.
2/ +  Maria Lewińska /urodzinowa/
20.08.2019   Wtorek - św. Bernarda
  11:00 + Arlena Szymczak - pogrzebowa
  18:00 1/ + Tadeusz Drewka – XXX greg.
2/ + Urszula Jeżewska – od córki Lidki z rodziną
21.08.2019   Środa
  16:00 + Adam Kuczyński – od kierownictwa i pracowników
    stadniny koni w Dobrzyniewie
  18:00
1/ + Helena Żebrak /6r. śm./
2/ +  Justyna Petrow – od Moniki i Macieja z dziećmi
  18:30 nowenna do MBNP
22.08.2019   Czwartek - NMP Królowej
  18:00 1/ + Władysław Rydzyński /w rocz. śm./
         i zm. z rodz. Sowów i Rydzyńskich
2/  w pewnej intencji
23.08.2019   Piątek
  18:00 + Józef Perski /40r. śm./
  18:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
24.08.2019  Sobota - św. Bartłomieja
  16:00 1/ dziękczynna... za tegoroczne zbiory /Dożynki parafialne/
2/ za Parafian
  17:00 dziękczynna... w 40 rocz. Sakramentu Małżeństwa dla Teresy i Tadeusza
25.08.2019   XXI  Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 + Jan Ziółkowski /7r. śm./,
+ Marianna Wegner /urodzinowo – imieninowa/
Dębowo 10:00 1/ + Marianna, Agnieszka Bladzich / w rocz. śm./ i zm. z rodziny
2/ + Janina, Ryszard Wojciechowscy i zm. z rodz. Wojciechowskich i Długosz
  11:30 1/ + Jerzy Kaczyński – od wnuka Bartka z rodziną
2/ + Klementyna Ptak /4r. śm./ i zm. z rodz. Ptaków i Krasińskich