chrzestNawrócenie do Chrystusa związane jest z chrztem, i to nie tylko dlatego, że taka jest praktyka Kościoła, ale z woli Chrystusa, który posłał uczniów, aby nauczali narody i chrzcili je, a także z wynikającej z samej istoty rzeczy potrzeby otrzymania pełni nowego życia w Nim: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci - mówi Jezus do Nikodema - jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).

Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym: nie jest on przeto zwykłym przypieczętowaniem nawrócenia, niejako zewnętrznym znakiem ukazującym je i potwierdzającym, ale jest sakramentem, który oznacza i urzeczywistnia nowe narodzenie z Ducha, ustanawia realne i nierozerwalne więzy z Przenajświętszą Trójcą, czyni członkami Chrystusa i Jego Kościoła (Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris missio" nr 47).

Przygotowanie do chrztu

Przygotowanie do chrztu odbywa się podczas rozmowy w biurze parafialnym. Dobrze byłoby, gdyby w czasie spisywania aktu chrztu byli obecni oboje rodzice dziecka i rodzice chrzestni.
 
Dane kandydata do chrztu (akt urodzenia)
Na podstawie aktu urodzenia, sporządzonego w USC, wpisujemy dane kandydata do chrztu w księgach metrykalnych parafii.
Rodzice powinni udokumentować zawarcie sakramentu małżeństwa.
 
Dane rodziców i chrzestnych
Imię i nazwisko chrzestnego i chrzestnej.
Wiek oraz adres zamieszkania.
Jeżeli chrzestni są z innej parafii należy przedłożyć  zaświadczenie moralności od proboszcza parafii zamieszkania (zamieszkanie to nie to samo co zameldowanie !!!) o dopuszczeniu do pełnienia godności ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.
 
Chrzest dzieci z innej parafii
Aby ochrzcić dziecko z innej parafii, należy prosić proboszcza parafii, w której dziecko wraz z rodzicami zamieszkuje o zgodę na chrzest dziecka poza parafią zamieszkania.
 
Gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego
Po rozmowie z proboszczem - chrzest może się odbyć. W takim przypadku dziecko powinno być ochrzczone w parafii zamieszkania rodziców dziecka, natomiast rodzice chrzestni przystępują do komunii św. po wcześniejszym skorzystaniu z sakramentu pokuty.

Ustalenie terminu chrztu
Termin chrztu ustalamy w biurze parafialnym. Chrzty w naszej parafii udzielane są w soboty.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Intencje mszalne

13.06.2021  XI Niedziela Zwykła
Dębionek  8:30 śp. Władysława, Jan, Władysław Drabik i Jan Żurek
Dębowo 10:00 1/ śp. Jan /31 r. śm./, Tadeusz /5r. śm./ Nowak 2/ dziękczynna… w 20 rocz. Sakramentu Małżeństwa

  11:30 1/ śp. Szymon Żebrak
2/ śp. Jerzy Karnowski – od córki Ilony z mężem i dziećmi
  12:20 różaniec i procesja fatimska
14.06.2021  Poniedziałek - Bł. Michała Kozala, bpa i męczennika
  18:00 1/ śp. Teresa Czyż /urodzinowa/
2/ śp. Jan Stanicki – I greg.
  18:30 nabożeństwo czerwcowe i spotkanie pielgrzymkowe - Bieszczady
15.06.2021   Wtorek
  18:00 1/ śp. Jan Stanicki – II greg.
2/ dziękczynna… dla Nicoli w 18 rocz. urodzin – od najbliższej rodziny
  18:30 nabożeństwo  czerwcowe
16.06.2021   Środa
Dębionek 16:00 śp. Andrzej Jagodziński – od syna Macieja z rodziną
  16:30 nowenna do MBNP
  18:00 1/ śp. Jan Stanicki – III greg.
2/ śp. Monika Stępniewska – od dzieci z przedszkola, rodziców,
                                                                                                  wychowawców w Dębowie
  18:30 nowenna do MBNP i czerwcowe
17.06.2021   Czwartek - św. Brata Alberta
   18:00 śp. Jan Stanicki – IV greg.
  18:30 nabożeństwo czerwcowe
18.06.2021   Piątek
  17:00 śp. Zofia Ryczek /w rocz. śm./
  17:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i czerwcowe
  17:50 1/ śp. Kornelia Cebula /urodzinowa/
2/ śp. Jan Stanicki – V greg.
19.06.2021   Sobota
  10:00 śp. Jan Stanicki – VI greg.
  15:30 Nowożeńcy: Agata Trzeciakowska – Fabian Szcześniak
  17:00 1/ śp. Jerzy Karnowski – od siostry Marioli z rodziną
2/ śp. Franciszek Baliniak /7r. śm./ i zm. z rodz. Baliniak i Koziołek
  17:50 nabożeństwo czerwcowe
 20.06.2021  XII Niedziela Zwykła
Dębionek  8:30 1/ śp. Gabriel Skulski /13r. śm./
2/ śp. Jan Stanicki – VII greg.
Dębowo 10:00 1/ śp. Aniela /w rocz. śm./, Kazimierz, Antoni, Renata,
     śp. Jerzy Styk
2/ śp. Jan Grzeszczak /imieninowa/
  11:30 1/ śp. Władysław Sroka /imieninowa/ i zm. z rodziny
2/ śp. Katarzyna /1r. śm./, Stanisław Baran,
      śp. Czesław Ożóg
  12:20 nabożeństwo czerwcowe