eucharystia Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: « A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata » (Mt 28, 20).
Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie
niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją.

Ofiara eucharystyczna jest « źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego ».
« W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom ». Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości... (wprowadzenie do encykliki Ecclesia de Eucharistia Jana Pawła II).

Kult Eucharystii:

- udział w niedzielnej Mszy św. i w nabożeństwach eucharystycznych
- adoracja Najświętszego Sakramentu (całodzienna w naszej parafii: 28 kwietnia w Dębowie
  i 10 czerwca w Dębionku )
- uroczystości komunijne:
      pierwsza Komunia św. dzieci klasy III - 22 maja 2016 r.
      pierwsza rocznica Komunii św. klasy IV - 29 maja 2016 r.
- Boże Ciało /26 maja 2016 r./ Msza św. o godz.10:00 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21.02.2021 r.
 

1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty,
    przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten
    czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków
    tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas
    tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej
    relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

2. W najbliższą sobotę do godz. 9:30 sprzątamy nasze domy i mieszkania z
    elekrośmieci. Przynosimy czy przywozimy zużyty sprzęt itp.
    Zbiórka od godz. 7:00 – 9:30  przy plebanii.

3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie
    Drogi Krzyżowej o godz. 16:00 w Dębionku i po Mszy św. wieczornej w Dębowie.
    W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 12:20 Gorzkie Żale.
    Za udział w Gorzkich Żalach, a także w Drodze Krzyżowej możemy uzyskać odpust
    zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co
    do winy.
    Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu:
    musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego,
    musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w
    intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

4. W piątek po Drodze Krzyżowej spotkanie dla I kl. Szkoły Średniej.

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych
    i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

6. Za wszelką pracę, pomoc, życzliwość, ofiarność na rzecz naszej parafii składam
    podziękowanie – Bóg zapłać.
    Dziękuję za pamięć, modlitwy i dary z racji moich urodzin: wszystkim delegacjom
    i rodzinom z parafii. Również moja rodzina prosiła by bardzo serdecznie podziękować
    za dary na plebanię.
    Zdrowego i bezpiecznego tygodnia.
    Miłej i rodzinnej niedzieli.
    Wszystkim Szczęść Boże.

                                                                                               Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski