malzenstwoPrzymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055 § 1).
Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny.
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.

Przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa obejmuje trzy etapy:

-przygotowanie dalsze /wychowanie w rodzinie i szkolna katecheza/
-przygotowanie bliższe katecheza parafialna /”kurs przedmałżeński”/
-przygotowanie bezpośrednie /katecheza przedślubna, spisanie protokołu kanonicznego badania
  narzeczonych, spotkania w poradnictwie rodzinnym, sakrament pokuty/.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto przedkładają następujące dokumenty:

    - Metrykę chrztu św. z zapisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
    - Dowód osobisty
    - Ksero ostatniego świadectwa katechizacji szkolnej
    - Zaświadczenie o ukończeniu „kursu przedmałżeńskiego”
    - Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku małżeństwa konkordatowego)
    - Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

 Niedziela Chrztu Pańskiego
13.01.2019 r.
 

1. Msze św. w tygodniu od poniedziałku do soboty o godz. 17:00.

2. Nowenna do MBNP w środę po Mszy św. o godz. 17:00.

3. Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 16:45.

4. Dzisiaj nasze ofiary przeznaczamy na inwestycje z racji II niedzieli m-ca  
    – wszystkim ofiarodawcom składam podziękowanie – Bóg zapłać.

5. Do nabycia gazety: Przewodnik Katolicki.             

6. Plan kolędy…

7. W Sadkach pobór krwi i szpiku...

8. Za wszelką pomoc, pracę na rzecz naszej wspólnoty, za życzliwość, modlitwy i dary
    składam podziękowanie - Bóg zapłać.
     Solenizantom i Jubilatom składam najlepsze życzenia...
   Miłej niedzieli, dobrego wypoczynku wszystkim, którzy mają ferie. Szczęść Boże.

                                                                  Ks. Proboszcz
                                                            Krzysztof  Wiśniewski