chrystus krolZasiadającego na tronie Pantokratora a zarazem ukoronowanego cierniem i „bezsilnego” Zbawiciela katolicy wspominają na koniec roku kościelnego, który symbolicznie oznacza też koniec czasu i nastanie wieczności. Chrystusa Króla Wszechświata Kościół katolicki czci w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, która w br. przypada 24 listopada.

Uroczystość tę wprowadził papież Pius XI w roku 1925 na zakończenie Roku Świętego: przypadła ona wówczas na 11 grudnia. Po ostatniej reformie liturgicznej w 1969 r. uroczystość została przeniesiona na ostatnią niedzielę przed Adwentem. Mimo, że jest to święto tak młode, jego treść była przeżywana w Kościele od początku jego istnienia. Wskazuje na to wiele fragmentów Ewangelii oraz starożytnych pism chrześcijańskich. Geneza kultu Chrystusa jako Króla sięga natomiast już Starego Testamentu, zapowiadającego przyjście Mesjasza, króla, potomka Dawida.

Greckie słowo „"chrystus"” jest odpowiednikiem hebrajskiego „mesjasz” i oznacza pomazańca, namaszczonego, co w znaczeniu starotestamentalnym odnosiło się zarówno do króla, jak i kapłana, a nieraz także do proroka.

Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia.

 XXXIII Niedziela Zwykła
17.11.2019 r.
 

1. Dziś po Mszy św. o godz. 11:30 spotkanie dla rodziców dzieci kl. III.

2. Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego – uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
    Po Mszy św. o godz. 11:30 wystawienie Najśw. Sakramentu i Akt Ofiarowania...
    Można zyskać odpust zupełny.
    Za tydzień wszystkie nasze ofiary na ogrzewanie k-ła.

3. Nowenna do MBNP w środę po Mszy św.

4. Pod chórem na stoliku są do nabycia gazety: Przewodnik Katolicki i Cuda i Łaski Boże.

5. W piątek po Mszy św. nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

6. Za wszelką pomoc, pracę na rzecz naszej wspólnoty, za życzliwość, modlitwy i dary składam
    podziękowanie - Bóg zapłać.
    Miłej niedzieli, wszystkim Solenizantom i Jubilatom składamy życzenia i wszelkiej pomyślności.
    Dobrego tygodnia.

                                                                                        Ks. Proboszcz
                                                                                  Krzysztof  Wiśniewski

17.11.2019   XXXIII Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 + Antoni, Helena Iwanek,
+ Agnieszka, Genowefa, Stanisław Tomaszewscy,
+ Bernard, Adam Dobosz,
+ Józef, Katarzyna Toda i zm. z rodzin
Dębowo 10:00 1/ + Antoni /18r. śm./ Smażyk oraz Cecylia, Jadwiga, Barbara i Roman
2/ dziękczynna... w 25 rocz. Sakramentu Małżeństwa
  11:30 1/ + Krystyna Pawlak i zm. rodziców z obojga stron
2/ + Barbara Gajewska – od syna z rodziną
18.11.2019  Poniedziałek
  17:00 1/ + Stanisława Stepka – od syna Henryka z rodziną
2/ + Aniela Łukasik – od córki Heleny i syna Bronisława
19.11.2019   Wtorek
  17:00 1/ + Urszula Kłosińska /5r. śm./
2/ + Teresa Kozłowska i Maria Iciek
20.11.2019   Środa - św. Rafała Kalinowskiego
  16:00 + Jan, Teresa Hoppe – od syna Józefa z rodziną
  17:00
1/ + Marian Krawczak – od Parafian
2/ + Aniela Łukasik – od córki Teresy z mężem i synami
  17:30 nowenna do MBNP
21.11.2019   Czwartek - Ofiarowanie NMP
  17:00 1/ + Jan Welke – od mieszkańców Broniewa
2/ + Jadwiga, Robert Wojtalewicz,
     + Aniela, Janina, Franciszek Brzezińscy i  zm. z rodz. Brzezińskich i Wojtalewiczów
22.11.2019   Piątek - św. Cecylii
  17:00 1/ + Jan Welke – od szwagra Tadeusza z rodziną
2/ + Irena, Władysław, Zygmunt, Jolanta Kowalczyk
  17:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
23.11.2019  Sobota
  17:00 1/ +  Stefania /18r. śm./, Franciszek Hoppe
2/ +  Aniela Łukasik – od chrześniaka Mariana Gilas z rodziną
24.11.2019   XXXIII  Niedziela Zwykła - Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Dębionek   8:30 + Edmund /imieninowo-urodzinowa/, Anna Pawlak
Dębowo 10:00 + Władysława /w rocz. śm./, Bolesław Lewczyk,
+ Katarzyna, Tomasz Staniccy i zm. z rodz.
  11:30 1/ + Helena Gondek /9r. śm./,
     + Marianna Michalska / 7r. śm./ - od bratanicy z mężem
2/  dziękczynna... dla całej rodziny, o zdrowie …

 

 

maryjabydgPatronka Miasta i Diecezji

Sześć wieków od Chrztu Polski od roku 1466 - prastara bydgoska Fara słynie czcią Matki Najświętszej. Chociaż kroniki, które Prymas Tysiąclecia polecił skrzętnie przebadać - zapisały nam niewiele z dziejów wspaniałego, tak przez Bydgoszczan umiłowanego Obrazu, to jednak już z akt wizytacyjnych biskupów kujawsko-pomorskich wiemy, ze Obraz ten był wiernie czczony, poprzez wszystkie koleje losów, przez jakie przechodziło starożytne miasto Bydgoszcz. Te przebadane dzieje kultu Maryjnego w Bydgoszczy pozwoliły temuż Prymasowi, który” wszystko postawił na Maryję” uzyskać upoważnienie Stolicy Apostolskiej - by przyozdobić skronie Matki Boskiej Bydgoskiej, Matki Bożej z Różą, nazwaną przez Niego Matką Pięknej Miłości, - złotą koroną. Tej koronacji dokonał 29.V. w Milenijnym Roku Chrześcijaństwa w Polsce tak uzasadniając ten tytuł: "Spod Serca wybranej Matki, Miłość Ojcowa ludzkimi drogami przychodzi na świat. Przez Maryję, za sprawą Ducha Miłości, Ojciec dał światu umiłowanego Swojego Syna.
Po 33 latach, w czerwcu 1999 r., na progu Roku Jubileuszowego, podczas pobytu w Bydgoszczy Ojciec Święty Jan Paweł II na skronie Jezusa i Maryi nałożył papieskie korony.

FatimaMatka Boża podczas objawień w 1917 roku przekazała trojgu pastuszkom trzy tajemnice, zwane tajemnicami fatimskimi. Poniżej przedstawiamy ich treść spisaną przez siostrę Łucję.

Pierwsza część Tajemnicy: wizja piekła

Blask zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. W tym ogniu były zanurzone demony i dusze, jak przezroczyste rozżarzone do czerwoności węgle, czarne lub brązowe, o kształtach ludzkich, unoszące się w pożodze, wznoszone płomieniami, które wypełzały z nich samych wraz z kłębami dymu buchającymi na wszystkie strony, podobne do rozpryskujących się w wielkich pożarach iskier, chwiejne i lekkie. Wszystko to pośród jęków i wycia z bólu i rozpaczy, które przerażały i wywoływały dreszcz grozy. Demony wyróżniały się przerażającymi i ohydnymi kształtami zwierząt, strasznymi, nieznanymi, lecz przezroczystymi jak czarne rozżarzone węgle.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ojciec Stanisław Papczyński kanonizowany

papczynskiPapież Franciszek kanonizował polskiego duchownego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, Stanisława Papczyńskiego. W uroczystości uczestniczyli prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz delegacja Episkopatu Polski.

Więcej…