oredzie papieza"Wielki Post" Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię, aby wprowadzić stworzenia na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny. Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce – stwierdził Ojciec Święty w swoim orędziu na rozpoczynający się w tym roku 6 marca Wielki Post.

«Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych»
(Rz 8,19)

Drodzy bracia i siostry!

Każdego roku, za pośrednictwem Kościoła, który jest naszą Matką, Bóg pozwala swoim wiernym «z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby (…) przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięctwa Bożego» (1. Prefacja Wielkopostna). W ten sposób od Wielkanocy do Wielkanocy możemy podążać do pełni tego zbawienia, które już otrzymaliśmy dzięki tajemnicy paschalnej Chrystusa: «W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24). Ta tajemnica zbawienia, działająca w nas już podczas ziemskiego życia, jest procesem dynamicznym, który obejmuje także historię i całe stworzenie. Św. Paweł dochodzi do stwierdzenia: «Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19). W takiej perspektywie chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które niech nam towarzyszą na drodze nawrócenia w nadchodzącym Wielkim Poście.

 II Niedziela Wielkiego Postu
17.03.2019 r.
 

1. Nowenna do MBNP w środę o godz. 17:30.

2. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 16:45.

3. Dzisiaj dzień solidarności z misjonarzami. Część naszych ofiar przeznaczymy na ten cel.
    Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.

4. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu po Mszy św. wieczornej.

5. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 12:15.

6. Do nabycia gazety: Przewodnik Katolicki.

7. Za tydzień część naszych ofiar przeznaczymy na szkołę w Czadzie. Plakat w gablocie.

8. W środę po Mszy św. spotkanie dla pielgrzymów...

9. Za wszelką pomoc, pracę na rzecz naszej wspólnoty, za życzliwość, modlitwy i dary
    składam podziękowanie- Bóg zapłać.
    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składamy najlepsze życzenia...
    Miłej niedzieli i dobrego tygodnia.

                                                                                       Ks. Proboszcz
                                                                               Krzysztof  Wiśniewski

17.03.2019   II Niedziela Wielkiego Postu
Dębionek   8:30 + Piotr Unger, Rozalia Czerwińska,
+ Stanisława Wieczorek
Dębowo 10:00 + Jan, Piotr, Zofia Kawęccy,
+ Zofia, Antoni Koczwara
  11:30 1/ + Albina, Jan Tomaszewscy
2/ + Agnieszka, Zygmunt Marach
  12:15 Gorzkie Żale
18.03.2019  Poniedziałek
  17:00 1/ + Szymon Żebrak
2/  + Włodzimierz Sprengel – od szwagra Grzegorza z rodziną
19.03.2019  Wtorek - św. Józefa,Oblubieńca NMP, uroczystość
  17:00 1/ + Józef, Zofia Karnowscy i zm. z rodz. Kłosińskich
2/ + za zm. Józefów / imieninowa/
20.03.2019  Środa
  16:00 + Czesław Pliszczyński – od żony
  17:00
1/ + Anna Kłosińska – od wnuczki z rodziną
2/ + Jadwiga, Robert Wojtalewicz,
     + Aniela, Janina, Franciszek Brzezińscy
  17:30 nowenna do MBNP
21.03.2019  Czwartek
Dębionek 16:00 Droga Krzyżowa
  17:00 1/ + Jan Grzeszczak – od Zakładu Pogrzebowego
2/ + Bolesław, Janina i zm. z rodziny
22.03.2019   Piątek
  16:45 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
  17:00 1/ + Jan Grzeszczak – od żony
2/ + Włodzimierz Sprengel – od Angeliki
 Dębowo 17:30 Droga Krzyżowa
23.03.2019  Sobota
  17:00 1/ + Elżbieta, Henryk Kufel,
     + Czesława, Mieczysław Wronkowscy,
     + Sabina, Bronisław Gilas
2/ + Leon, Wiktoria, Franciszek Sztejka,
     + Marianna Welman,
     + Janina Dereniowska,
     + Waleria, Jan, Katarzyna, Wojciech Staniccy i zm. z rodziny
24.03.2019  III  Niedziela Wielkiego Postu
Dębionek   8:30 + Maria Tylewicz /imieninowo-urodzinowa/,
+ Krystyna Kuś,
+ Tadeusz i Hieronim
Dębowo 10:00 + Jerzy Baran /19r. śm./,
+ Joanna Papczyńska /22r. śm./
  11:30 + Józef /22r.śm./, Ignacy, Leokadia Strzeleccy,
+ Eugeniusz Gajowy,
+ Kazimierz Woźny
  12:15 Gorzkie Żale

popielec1Odmieńmy sposób życia, pokutujmy w popiele i włosiennicy, pośćmy i płaczmy przed Panem, gdyż Bóg nasz jest pełen miłosierdzia i gotów odpuścić nam nasze grzechy. (Por. Jl 2,13).

Rozpoczynamy okres liturgiczny nazywany Wielkim Postem. Ten czas trwa 40 dni. Liczba „40” odgrywa bardzo ważna rolę w Biblii. 40 dni pościł Jezus na pustyni, 40 lat wędrował Naród Wybrany przez pustynię, 40 dni przebywał Mojżesz na Górze Synaj, 40 dni Goliat oblegał obozy izraelskie, 40 dni Eliasz wędrował o chlebie i wodzie do Bożej Góry Horeb, 40 dni pozostało mieszkańcom Niniwy na nawrócenie — jak zapowiedział im Jonasz. Do tego dodajmy jeszcze 40 dni, jakie upłynęły pomiędzy Zmartwychwstaniem Jezusa a Jego Wniebowstąpieniem. Liczba ta odwołuje się więc do różnych wydarzeń: radosnych, smutnych, dramatycznych, chwalebnych, chwil głębszej refleksji czy także walki. Takie jest nasze życie, na które składa się cała gama wydarzeń. I w te wydarzenia wchodzi Pan Bóg — zarówno w te dobre, jak także w te, o których chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Pytajmy się jednak dziś, u progu tego czasu liturgicznego: Czy zawsze odkrywamy Pana Boga w wydarzeniach naszego życia? Czy nie jest tak, że w naszym życiu często przeżywamy wielki post... od Pana Boga, kiedy Bóg wydaje się nam odległy, daleki, nieobecny... Czy tak rzeczywiście jest?

mblurdLourdes to dzisiaj wielkie sanktuarium maryjne. Co zdarzyło się w tej małej wiosce we Francji u stóp Pirenejów?
Dlaczego od ponad 140 lat świat pielgrzymuje tutaj, by odnowić wiarę, zyskać nadzieję i odwagę w cierpieniu?
Odpowiedź jest prosta. Tutaj, w grocie Massabielle w 1858 roku miało miejsce osiemnaście objawień Matki Bożej. Maryja ukazała się 13-letniej prostej chłopskiej dziewczynce Bernadetcie Soubirous.
Część mieszkańców miasteczka Lourdes przychodziła do groty i z wiarą uczestniczyła w cudownych wydarzeniach. Byli i tacy, którzy wyśmiewali Bernadettę, a pobożność prostych ludzi nazywali zabobonami. W połowie XIX w. we Francji nie brakowało przeciwników Kościoła. Francja potrzebowała nawrócenia. W takich okolicznościach prosta dziewczynka przekazała orędzie Najświętszej Dziewicy.
Objawienia Matki Bożej w Lourdes miały miejsce w 1858 r. Cztery lata wcześniej, w 1854 r., papież Pius IX w specjalnym dokumencie ogłosił długo oczekiwany dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej. Dzięki Lourdes kult maryjny przybrał niespotykaną do tej pory siłę.
Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie.
www.pijarzy.pl

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Wigilia seniorów w Dębowie

01aW niedzielę, 13. grudnia 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Dębowie spotkali się seniorzy naszej parafii na tradycyjnym opłatku.

Więcej…