XXIV Niedziela Zwykła
16.09.2018 r.
 

1. Dzisiaj Dzień Środków Społecznego Przekazu.

2. Nowenna do MBNP w środę o godz. 18:30.

3. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w piątek 0 18:30.

4. Pod chórem na stoliku są do nabycia gazety: Przewodnik Katolicki.
 
5. Za wszelką pomoc, pracę na rzecz naszej wspólnoty, za życzliwość, modlitwy i dary
    składam podziękowanie- Bóg zapłać.
    Solenizantom i Jubilatom składamy najlepsze życzenia...
    Dziękuję Paniom ze Stowarzyszenia Św. Michała Archanioła za pomoc...
    Miłej niedzieli.

                                            Ks. Proboszcz
                                        Krzysztof  Wiśniewski

16.09.2018   III Niedziela WielkanocnaIII Niedziela Wielkanocna XXIV Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 + Stanisława Głąbicka oraz Franciszek, Józef, Kazimierz i Franciszek
Dębowo 10:00 1/ + Katarzyna, Teodor Darul
2/ + Regina Zaradzka /4r. śm./
  11:30 1/ + Jan Ziółkowski /6r. śm./ i Halina Donarska /z okazji urodzin/
2/  dziękczynna... w dniu urodzin
17.09.2018  Poniedziałek
  18:00 + Albina Tomaszewska – od siostrzenicy Elżbiety z rodziną
18.09.2018  Wtorek – św. Stanisława Kostki
  18:00 + Jan Gwizdała – od żony i córki Justyny
19.09.2018  Środa
Dębionek 16:30 + Krystyna Gagajek /5r. śm./,
+ Danuta Tuchalska,
+ Antoni, Helena Iwanek
  18:00 + Paulina /21r. śm./, Józef Rożek i zm. z rodziny
  18:30 nowenna do MBNP
20.09.2018  Czwartek
  18:00 dziękczynna... o zdrowie i dalszą opiekę...
21.09.2018   Piątek – św. Mateusza
  18:00 1/ + Zofia Kaniewska /9r. śm./
2/ dziękczynna... za pielgrzymkę do Trójmiasta...
  18:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
22.09.2018  Sobota
  18:00 1/ +  Czesław Pilarski,
     + Irena, Antoni Nowak,
      + Barbara, Józef Drychta
2/ + Ryszard Belica – od syna Mariusza z rodziną
23.09.2018  XXV Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 + Piotr Unger /33r. śm./,
+ Stanisława, Michał, Rozalia Czerwińscy,
+ Stanisława Wieczorek
Dębowo 10:00 + Józef /z okazji urodzin/, Ignacy i Leokadia Strzeleccy
  11:30 + Adam Szpejankowski /1r. śm./

maryjabydgPatronka Miasta i Diecezji

Sześć wieków od Chrztu Polski od roku 1466 - prastara bydgoska Fara słynie czcią Matki Najświętszej. Chociaż kroniki, które Prymas Tysiąclecia polecił skrzętnie przebadać - zapisały nam niewiele z dziejów wspaniałego, tak przez Bydgoszczan umiłowanego Obrazu, to jednak już z akt wizytacyjnych biskupów kujawsko-pomorskich wiemy, ze Obraz ten był wiernie czczony, poprzez wszystkie koleje losów, przez jakie przechodziło starożytne miasto Bydgoszcz. Te przebadane dzieje kultu Maryjnego w Bydgoszczy pozwoliły temuż Prymasowi, który” wszystko postawił na Maryję” uzyskać upoważnienie Stolicy Apostolskiej - by przyozdobić skronie Matki Boskiej Bydgoskiej, Matki Bożej z Różą, nazwaną przez Niego Matką Pięknej Miłości, - złotą koroną. Tej koronacji dokonał 29.V. w Milenijnym Roku Chrześcijaństwa w Polsce tak uzasadniając ten tytuł: "Spod Serca wybranej Matki, Miłość Ojcowa ludzkimi drogami przychodzi na świat. Przez Maryję, za sprawą Ducha Miłości, Ojciec dał światu umiłowanego Swojego Syna.
Po 33 latach, w czerwcu 1999 r., na progu Roku Jubileuszowego, podczas pobytu w Bydgoszczy Ojciec Święty Jan Paweł II na skronie Jezusa i Maryi nałożył papieskie korony.

IKONA01bUroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, nazywana także dniem imienin Matki Bożej, to jedno z głównych świąt maryjnych na Jasnej Górze. Ma ono przede wszystkim charakter dziękczynienia za szczególną rolę Maryi w dziejach całego narodu, jest też wyrazem czci dla Matki Bożej w jej jasnogórskim wizerunku.

Tradycyjnie w trakcie tego święta odbywa się Akt Odnowienia Ślubów Jasnogórskich – modlitwy napisanej ponad 50 lat temu przez ówczesnego prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w której wierni powierzają Polskę w opiekę Matki Bożej.

Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.
Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus (Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). W rękopisie tym czytamy:

wniebowziecienmpPrawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:

"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej"(Breviarium fidei VI, 105)
Wniebowzięcie Maryi Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

krolowaNajświętszą Maryję czczono od początków polskiej państwowości. Najstarsza polska świątynia zbudowana w Gnieźnie za Mieszka I, podniesiona później do godności katedry, otrzymuje tytuł maryjny i jest dedykowana Maryi. Przykładem powszechnej czci dla Maryi za Piastów i Jagiellonów jest "Bogurodzica" - najstarsza polska pieśń religijna, która pełniła często rolę hymnu narodowego i którą śpiewało rycerstwo polskie pod Grunwaldem. "Bogurodzica" jest najstarszym i najszacowniejszym dokumentem pisanym i śpiewanym polskiej maryjności pochodzącym już z XIII wieku. Szczególny kult Obrazu jasnogórskiego w aspekcie narodowym potwierdza historyk polski Jan Długosz, który właśnie Obraz jasnogórski nazywa "...obrazem Najchwalebniejszej i Najwznioślejszej dziewicy i Pani i Królowej świata i naszej Maryi".

Więcej…