TV1510Film Fundacji Dzieci Niczyje przygotowany w ramach kampanii społecznej "Mama, tata, tablet".

Poznaj nowy gatunek - Homo tabletis! Czyta Krystyna Czubówna.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

wielkanocWszystkim Gościom oraz drogim Parafianom składam najserdeczniejsze życzenia.
   Świętując Wielkanoc, świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa. Radujemy się, że Jego świętość
   stała się naszym udziałem. Razem z Nim zostaliśmy wskrzeszeni!
   W Nim staliśmy się nowym stworzeniem. Zawierzmy bez reszty Jezusowi, a będziemy oglądać
   cud przemiany naszego życia.
   Zmartwychwstały Chrystus niech obdarzy nas na nowo łaską swego pokoju, darem głębokiej
   wiary i autentycznej miłości, abyśmy czcili Go naszym życiem i byli Jego świadkami.