wniebowstapienieOkreślenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich (1, 9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (16, 19). Jan wzmiankuje w formie przepowiedni. Wydarzenie to miało miejsce na Górze Oliwnej.

Apokryf (grec. apokryphos - ukryty, tajemniczy; żydowska i starochrześcijańska literatura, nie uznana za kanoniczną i natchnioną) z II w. pt. Widzenie Izajasza opowiada, że Chrystus wznosił się do nieba wśród adoracji nieprzeliczonych rzesz aniołów, szatana i z wielkim majestatem zasiadł po prawicy Wielkiej Chwały. Z kolei apokryficzny List Apostołów opisuje, że kiedy Chrystus wstępował do nieba nastąpiły grzmoty, błyskawice, drżała ziemia, rozdarły się niebiosa i świetlisty obłok zabrał Jezusa. Wiele z tych motywów sztuka i literatura sakralna wykorzystuje po dziś dzień.

Zgodnie z przekazem Dziejów Apostolskich, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Historia liturgii zna tę uroczystość od IV w. Natomiast dni powszednie po Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha Świętego. Chrystus, rozstając się ze swymi najbliższymi, nie przestał być obecny w świecie. Do Apostołów mówił: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 19-20). I dalej wyjaśnia: " Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem" (J 14, 2-3). Skład Apostolski mówi, że Chrystus "wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca".

Czym ta uroczystość jest dla nas? Otóż, Jezus z chwilą, gdy przyszedł na ziemię, rozpoczął przywracanie wszystkiego Ojcu, a my możemy wstępować w niebo w procesie doskonalenia się człowieka. Prawda jednej roli chrześcijaństwa - świadczenia o Chrystusie i skierowania wszystkiego ku Niemu. Dlatego mówił, że znowu powróci i zabierze nas do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest.

W jaki sposób dawać świadectwo? Przede wszystkim wyjaśniać życiem swoją wiarę, przykładem, słowem. Świadek to ten, który żyje moralnie. A życie moralne to rozumna służba Bogu i człowiekowi. Potrzeba czujności i odwagi, by przeciwstawiać się temu, co jest sprzeczne z Bożym prawem. Nie brakuje dziś tych, którzy tworzą własne prawo i próbują zakrzyczeć świat swoimi argumentami. Zawsze mamy być gotowi, by stanąć w obronie wiary i dawać już dziś wyraz oczekiwaniu, abyśmy mogli być kiedyś razem z Bogiem.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Intencje mszalne

19.05.2019   V Niedziela Wielkanocy
Dębionek   8:30 + Józef /18r. śm./, Irena Gieras i Piotr Bury
Dębowo 10:00 1/ + Aniela, Feliks, Władysława, Bolesław Lewczyk
2/ + Katarzyna Stanicka – greg. VI

Po Mszy św. nabożeństwo majowe
  11:30 1/ +  Zofia /9r. śm./, Władysław Musiał
2/ + Maria, Julian Trzaska,
     + Aniela, Józef Brodzińscy i zm. z rodziny
20.05.2019  Poniedziałek
  18:00 1/ + Wiktoria, Ździsław Waśniowscy,
     + Magdalena, Florian Lewińscy,
     + Wanda Gostomczyk
2/ +  Katarzyna Stanicka – greg. VII
  18:30 nabożeństwo majowe
21.05.2019   Wtorek
  18:00 1/ +  Katarzyna /w rocz. śm./, Franciszek i Roman Wawrzon
2/  +  Katarzyna Stanicka – greg. VIII
  18:30 nabożeństwo majowe
22.05.2019   Środa
 Dębionek  16:00 + Czesław Pliszczyński – od chrześniaczki z rodziną Baranowskich
  18:00
1/ +  Krystyna Ratkowska - Musiał
2/  + Katarzyna Stanicka – greg. IX
  18:30 nowenna do MBNP i nabożeństwo majowe
23.05.2019   Czwartek
  18:00 1/ +  Włodzimierz Sprengel – od córki Anny z rodziną
2/  + Katarzyna Stanicka – greg. X 
  18:30 nabożeństwo majowe
24.05.2019   Piątek - NMP Wspomożycielka Wiernych
  17:00 1/ + Katarzyna Stanicka – greg. XI
2/ + Jan Fabiański /10r. śm./
  17:30 nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia
  18:00 + Helena, Marian Kwapich,
+ Genowefa, Leon Łoś,
+ Anna, Ludwik, Grzegorz Rzepa,
+ Krystyna, Ryszard Zienkiewicz
25.05.2019  Sobota
  16:00 + Katarzyna Stanicka – greg. XII
  16:45 nabożeństwo majowe
  17:00 1/ + Mieczysław, Czesława Wronkowscy,
    + Elżbieta, Henryk Kufel,
    + Sabina, Bronisław Gilas oraz wszystkie Matki żywe i zmarłe
2/  dziękczynna... w rocz. święceń kapłańskich
26.05.2019   VI Niedziela Wielkanocy, Dzień Matki
Dębionek   8:30 + Maria Tylewicz,
+ Hieronim, Tadeusz, Krystyna Kuś,
+ Jan Patyna
Dębowo 10:00 1/  + Irena Nowak, Barbara Drychta /z okazji Dnia Matki/
2/  + Ewa Puchacz,
      + Tadeusz Krzemkowski i zm. z rodz. Krzemkowskich i Jankowskich
  11:30 1/  Uroczystość I Komunii Św. - w intencji dzieci i ich Rodzin
2/  +  Katarzyna Stanicka – greg. XIII
  12:30 nabożeństwo majowe