sercejezusa"Przyjdźcie do Mnie, (...) bo jestem cichy i pokorny sercem" (Mt 11,28-29)
Pan Jezus, objawiając Swoje Serce św. Małgorzacie Marii Alacoque, zwrócił się pod adresem wszystkich ludzi, by ich pobudzić do czci i miłości Jego Boskiego Serca. I gdyby nie uwierzono w jej widzenia i słowa Jezusowe, nie mielibyśmy ani uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, ani cudownej w skutki Intronizacji w rodzinach, ani też wszystkich zbawiennych owoców takiego nabożeństwa w Kościele.


    Życie Służebnicy Bożej Rozalii Celakównej przesycone było głębokim pragnieniem wynagradzania Jezusowi za niewdzięczność świata. Prosił ją o to Jezus: "Moje dziecko, kochaj Mnie bardzo. Niech twa miłość wynagrodzi Mi brak jej u innych dusz, bo nie jestem kochany przez Moje stworzenia. Miłość zastąpi wszystko! Patrz! Ile Ja wycierpiałem na krzyżu za grzechy ludzkie, a jaka Mnie spotkała wdzięczność? Ile dusz wzgardziło Mną, nawet przyjaciele! Czyż Moje Serce nie cierpiało wtedy niewymownych katuszy z powodu niewdzięczności doznanej? Więc ty, dziecko, wynagradzaj Mi, zwłaszcza za kapłanów i za wszelką niewdzięczność!"
  "Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19, 34) - Bóg odkrył przed nami cały swój wewnętrzny świat. To odsłonięte wnętrze Boga mówi nam, że "Bóg do końca nas umiłował" (J 13, 1) i że godzien jest całej naszej miłości. To tam jest główny zdrój miłości i miłosierdzia. "Bóg jest miłością" (1J 4,8.16) - pisał Jan Apostoł, a my szerząc kult Najświętszego Serca Pana Jezusa mamy Go czcić i składać wynagrodzenie za niewdzięczne ranienie tej miłości. Nabożeństwo do Serca Jezusowego ma przede wszystkim na celu wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu za obrazy grzechowe wyrządzone przez nas i innych ludzi.
    Hołd Najświętszemu Sercu Pana Jezusa  oddajemy szczególnie podczas Uroczystości ku Jego czci w piątek w osiem dni po święcie Bożego Ciała oraz w pierwsze piątki miesiąca. Także miesiąc czerwiec jest poświęcony Najświętszemu sercu Jezusowemu.
    W liście Jana Pawła II do ordynariusza z Lyon czytamy: "Usilnie zachęcam wiernych, aby adorowali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, pozwalając Mu uzdrawiać nasze sumienia, oczyszczać nas, oświecać i jednoczyć. Ze spotkania z Nim chrześcijanie zaczerpną siły potrzebne do życia duchowego i do realizacji swojej misji w świecie. Trwając bowiem w zjednoczeniu serc z Boskim Nauczycielem i odkrywając nieskończoną miłość Ojca, staną się prawdziwymi czcicielami w duchu i w prawdzie. Ich wiara ożywi się, oni zaś wnikną w tajemnicę Boga i zostaną głęboko przemienieni przez Chrystusa. W chwilach doświadczeń i radości będą upodobniać swoje życie do tajemnicy krzyża i zmartwychwstania Zbawiciela.
    Nauczmy się więc czerpać z bezcennego daru Serca Jezusa i Jego Ducha, z jego bogactw, abyśmy umieli z radością na nie odpowiadać, miłując Boga i braci, znajdując pokój, wchodząc na drogę pojednania i umacniając swą nadzieję, że kiedyś będziemy żyć pełnią Boga we wspólnocie ze wszystkimi świętymi."

CZERWIEC - MIESIĄCEM SERCA PANA JEZUSA

"Miłość nieskończona ludzki kształt przybrała, kiedy z Panny łona ciało otrzymała.
Ludzkie Serce dla nas bije, płonie w Nim żar Boży. Bóg miłości już nie kryje: Serce swe otworzył."

klasztor1    Wygląda jednak tak, że Pan Jezus sam wybrał czerwiec na miesiąc swego Serca. Największe objawienie, tak zwane wielkie objawienie św. Małgorzaty Marii, miało miejsce 16 czerwca, kiedy usłyszała słowa: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowałoklasztor3 ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na klasztor2wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia".

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

  1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
  2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
  3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach.
  4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
  5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
  6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
  7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
  8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.
  9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony.
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.
11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze
      w nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja, udzieli tym wszystkim,
      którzy przyjmą komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie
      umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej
      godzinie ich życia.
    
Co można powiedzieć o czerwcu? Jest pośrodku roku, tak jak serce pośrodku człowieka. Szósty z dwunastu miesięcy. Czerwiec jest najcieplejszym miesiącem, ma najwięcej ciepłych dni i nocy. Taki właśnie miesiąc Pan Jezus wybrał sobie  na objawienie.

    Koniec czerwca jest początkiem radości. Miesiąc odchodzi, ale czerwcowy Jezus rozdaje podarunki, jak św. Mikołaj: uczniom wakacje, i to aż dwa miesiące po trzydzieści jeden dni każdy. Nie daje lutego skąpca, ale miesiące w pełnym wymiarze. Dorosłym daje urlopy, rolnikom - zapowiedź żniw, owocu ich pracy.

    Nie smućmy się kiedy kończy się czerwiec. Litanię do Serca Pana Jezusa można odmawiać każdego dnia. Cieszmy się bogactwem radości, jakie daje miesiąc Serca Jezusowego. (ks. Jan Twardowski)

Czynić wszystko dla miłości

Ofiaruję i poświęcam Tobie, o Serce mego Jezusa, całą moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia. Pragnę poświęcić się całą swoją istotą Twojej miłości, czci i chwale. Moim nieodwołalnym postanowieniem jest być całkowicie Twoją i czynić wszystko dla Twojej miłości, a odrzucić to, co mogłoby Ci się nie podobać. Proszę Cię, o Serce mego Jezusa, jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako protektora mojego życia, pewność mojego zbawienia, moje pewne schronienie w godzinę śmierci, bądź, Serce dobroci, moim usprawiedliwieniem.
(św. Małgorzata Maria)

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
    
sercejezusa1Po wszystkich po kolei świętach, na szarym końcu, a w pełni światła przychodzi Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Święto Boga pozornie słabego, mającego ludzkie serce, kochające ludzi, serce, które przeżyło niewdzięczność ludzką, zdradę przyjaciela nawet nie za złote, ale srebrne - gorsze pieniądze. Święto Serca, które skarżyło się Wizytce, że jest opuszczone. Serce umierające na serce.
    Nieraz z nabożeństwa do Bożego Serca robimy sentymentalną uroczystość romantycznej pobożności z gładkiego obrazka. Tymczasem jest to święto najpotężniejszego Boga, wielkiego mimo swego ludzkiego serca. Wielkie nabożeństwo zostało powierzone Wizytce i pozornie słabe niewiasty przechowują świętą tradycję. Nabożeństwo to jest geniuszem Sióstr Wizytek, to znaczy ich duchem opiekuńczym. (ks. Jan Twardowski)
    Dzisiejszy dzień, to Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy o nich w swoich modlitwach, aby, powtarzając za JPII, rozpalali w ludzkich sercach cześć i miłość do Euchrystii, aby trwali w łamaniu chleba, postępowali w życiu eucharystycznym i rozwijali się duchowo w klimacie Eucharystii. Aby dawali wiernym dowody czci i miłości dla Eucharystii, ażeby przez nią mogli budować i ożywiać samych siebie.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Roraty

roraty 1Roraty, adwentowe msze odprawiane o wschodzie Słońca, podkreślają wyjątkowość tego okresu. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście (introitu), rozpoczynającej się od słów "Rorate caeli desuper" - "Spuśćcie rosę niebiosa". Msza roratnia, czyli msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu, jest śladem dawnego obchodzenia święta Zwiastowania Pańskiego w okresie Adwentu - 18 grudnia.

Więcej…