ministrancilektorzyMinistranci (łac. ministrare - służyć) to chłopcy i dziewczęta, których głównym zadaniem jest służba Bogu zarówno podczas Mszy świętych oraz nabożeństw, jak i w codziennym życiu.
Służba podczas liturgii ma podwójny charakter. Ministrant jest pomocnikiem kapłana - pomaga mu w sprawowaniu Mszy św. oraz innych nabożeństw, na przykład przygotowuje oraz przynosi naczynia liturgiczne, czyta czytania. Niektóre z wykonywanych funkcji mają znaczenie symboliczne, są pewnymi znakami mającymi pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje się na ołtarzu.

rose 2«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej
solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje
pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za
wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz
z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca».   
Bł. Jan Paweł II.

Pio1Geneza powstania Grup Modlitwy

Grupy modlitwy zaczęły powstawać w wyniku apeli i próśb papieża Piusa XII w obliczu potrzeb duchowych ówczesnego społeczeństwa. Ojciec Pio, pokorny kapucyn, znający wartość i konieczność modlitwy, przyjął apele papieża i zainicjował powstanie "Grup modlitwy", aby modlitwą zwyciężać zło na świecie. Pierwsze grupy powstały w 1947 r. we Włoszech i związane były z dziełem posługi Ojca Pio szpitalem-Domem Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio mówił, że "modlitwa jest najlepsza bronią, jest kluczem, który otwiera serce Boże, a Dom Ulgi w Cierpieniu bez modlitwy byłby jak roślina pozbawiona powietrza i słońca". Z biegiem czasu zaczęły tworzyć się w różnych częściach Włoch a także w innych krajach grupy zrzeszające wiernych pragnących wspólnie modlić się. Obecnie na świecie działa ponad 2000 Grup Modlitwy św. Ojca Pio-w Polsce jest ich ponad 200.

DSPJeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską i radę do spraw ekonomicznych. Ma im przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej oraz świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Intencje mszalne

20.09.2020   XXV Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 1/ + Jan Ziółkowski /w rocz. śm./
2/ + Ryszard Toda – greg. VII
Dębowo 10:00 1/ + Teodor /urodzinowa/, Katarzyna Darul
2/ + Ryszard Belica /20r. śm./ i zm. z rodz. Nowaków i Olejniczaków
  11:30 1/ dziękczynna... w 10 rocz. Sakramentu Małżeństwa
2/ + Mieczysław /2r. śm./, Anna Kłosińscy i zm. z rodz. Sztejka i
                                                     Kłosińskich oraz urodzinowa dla Szymona...
21.09.2020  Poniedziałek - św. Mateusza, apostoła
  18:00 1/ + Regina, Władysław, Jolanta, Zygmunt Kowalczyk
2/ + Ryszard Toda – greg. VIII
22.09.2020   Wtorek
   18:00 1/ + Ryszard Toda – greg. IX
2/ dziękczynna... dla całej rodziny
23.09.2020   Środa - św. o. Pio
  16:00 + Stanisława Głąbicka /17r. śm./ i zm. z rodz. Głąbickich
  18:00 1/ +  Ryszard Toda – greg. X
2/  o szczęśliwe rozwiązanie...
  18:30 nowenna do MBNP
24.09.2020   Czwartek
  18:00 1/ + Ryszard Toda – greg. XI
2/ + Władysława /w rocz. śm./, Aleksander Kominiak,
      + Franciszek Wawrzon /w rocz. śm./ oraz Katarzyna i Roman
25.09.2020   Piątek
  18:00 1/ dziękczynna... dla całej rodziny
2/ + Ryszard Toda – greg. XII
  18:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
26.09.2020   Sobota
Dębionek  10:00 + Ryszard Toda – greg. XIII
  11:00 Msza św. dla pielgrzymów do Ziemi Świętej
  17:00 1/ + Czesław /41r. śm./ Pilarski,
     + Irena, Antoni Nowak, Barbara, Józef Drychta
2/ +  Stanisław Tylewicz /1r. śm./
27.09.2020   XXVI Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 +  Piotr Unger /w rocz. śm./,
+ Rozalia Czerwińska,
+ Stanisława Wieczorek,
+ Anna, Edmund Pawlak
Dębowo 10:00 1/ + Julianna, Bronisław Tuzinkiewicz,
     + Aniela, Jan Apolewicz
2/ + Ryszard  Toda – greg. XIV
  11:30 + zm. z rodz. Żygowskich, Hamerskich, Zabiegłych i w rocz. śm. Józefy