DSPJeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską i radę do spraw ekonomicznych. Ma im przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej oraz świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi.

Rada Duszpasterska - rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada Duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków. Istnienie rady duszpasterskiej nie jest wymuszone prawem kanonicznym, natomiast ich istnienie w parafiach diecezji zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa również sposób i zakres działania rad.

Rada Ekonomiczna - rada, która na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna isnieć w każdej parfii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa. Rada Ekonomiczna parafii nie jest jednak osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych, chyba że inne są postanowienia biskupa. Zarządcą i reprezentanem prawnym majątku parafii jest proboszcz, który nie ponosi odpowiedzialności za nieważnie podjęte czynności prawne, za wyjątkiem tych, z których sam poniósł korzyść. Rada Ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z dwóch doradców, którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem, nie powinni być zależni finansowo od proboszcza (np. wikariusze, katecheci, kościelni).

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej
05.04.2020 r.
 

1. Na progu Wielkiego Tygodnia prosimy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli szczery żal z powodu
    naszych nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam
    Zmartwychwstały.

2. Wielki Tydzień  przeżyjmy tak, jak powinien go przeżyć człowiek wierzący: godnie i po chrześcijańsku.
    Msze św. w tym tygodniu: Pn,Wt, Śr, Czw, Pt – o godz.18:00. W sobotę o 21:00.

3. Nowenna do MBNP w środę o 18:30.

4. W tym tygodniu Święte Triduum Paschalne:
    - Wielki Czwartek o godz.18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej.
      Dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.
      Dzień wdzięczności za Pokarm na drogę ku Nieśmiertelności, jak również ogarniamy modlitwą wszystkich
      kapłanów.
   - Wielki Piątek. Od 9:00 otwarty kościół i indywidualnie adorujemy Pana Jezusa w ciemnicy.
      Zachowujemy post ścisły.
      O godz. 15:00 w kościele droga krzyżowa i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
      O godz.18:00 Liturgia Wielkiego Piątku.
      Jedyny dzień w roku, gdzie nie odprawia się Mszy św. (Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia św.).
      Po obrzędzie Komunii św. przeniesiemy Pana Jezusa do grobu.
      Adoracja do 21:00.
      Odpust zupełny za udział w adoracji Krzyża.
      Taca na Grób Pański w Jerozolimie przeniesiona na 13-tego września.
   - Wielka Sobota. Od 9:00 rano trwa adoracja Chrystusa przy Grobie Pańskim.
      W kruchcie k-ła będzie poświęcona woda i można ją zabrać do domu.
      Poświęcenie potraw na stół wielkanocny będzie inaczej niż zawsze.
      Można poświęcić przed śniadaniem wielkanocnym, 10:30 i 12:00 będzie modlitwa w radiu Nakło i
      o godz. 13:00 ja odmówię modlitwę w k-le a Wy w domach poświęcicie pokarmy.
      Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o 21:00. Proszę przynieść świece na odnowienie przyrzeczeń
      chrzcielnych. Liturgia rozpoczyna się na zewnątrz kościoła obrzędem poświęcenia ognia i paschału.
      Jest to ,,Matka wszystkich Wigilii”.

5. Spowiedź pół godziny przed liturgią każdego dnia, bądź na indywidualne zapotrzebowanie.

6. Wszystkim dziękuję za wszelką pomoc, dary i modlitwę w minionym tygodniu.
    Solenizantom i Jubilatom składam najlepsze życzenia...
    Jeszcze raz dziękuję za życzliwość i pomoc / dzwonnica, spowiedź, palmy.../
    Dobrego i owocnego tygodnia i miłej niedzieli.                

                                                                                              Ks. proboszcz
                                                                                        Krzysztof Wiśniewski