Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

Zesłanie Ducha Świętego
31.05.2020 r.
 

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się
    okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna
    Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”.
    On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju.
    Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda
    Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto
    Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę
    o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu.
    Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja
    odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.
    Msze św. w Dębowie o 10:00 i 18:00, w Dębionku o godz. 16:00.

3. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
    W naszym kościele codziennie o godz.18:30, w sobotę po Mszy św. o 17:00, w niedzielę o godz. 12:20
    będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których odmawiamy Litanię do Serca Pana Jezusa.
    Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości.

5. W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek na nabożeństwo do Bożego
    Miłosierdzia.
 
6. W czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
    Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa,
    o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów
    i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  
    Przed Mszą Świętą okazja do spowiedzi św. Pierwszy piątek jest dniem Komunii św. wynagradzającej za
    grzechy osobiste i całego świata. W sobotę wynagradzamy Niepokalanemu Sercu NMP.

8. W sobotę przypada też 10. rocznica uroczystej beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki.
    Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego będziemy prosili o sprawiedliwość społeczną w naszej
    Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.
   
    Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składam najlepsze życzenia...
    Dziękuję za wszelką pomoc i prace na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.
    Miłej niedzieli, zdrowego i bezpiecznego tygodnia.
    Wszystkim Szczęść Boże.
    Do chorych proszę zgłaszać indywidyalnie.

9. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.
    Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia.

                                                                                               Ks. proboszcz
                                                                                        Krzysztof Wiśniewski