XXV Niedziela Zwykła
19.09.2021 r.
 

1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w
    naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym,
    w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy
    trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa.
    Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się
    Jego uczniem.
    Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są
    odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

2. Dzisiaj o godz. 14:00 udajemy się na pielgrzymkę na Jasną Górę.
    Spotkanie na placu przy kościele. Zabieramy maseczki, różańce, śpiewniki itp.

3. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych
    i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

4. Wszystkim bardzo dziękuję za wszelką pomoc, pracę, życzliwość i ofiarność na
    rzecz parafii.
    Rodzinnej i miłej niedzieli.
    Bezpiecznego tygodnia.
    Wszystkim Szczęść Boże.

                                                                                              Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Wigilia seniorów w Dębowie

01aW niedzielę, 13. grudnia 2015 roku w świetlicy wiejskiej w Dębowie spotkali się seniorzy naszej parafii na tradycyjnym opłatku.

Więcej…