Sakramentbierzmowanie bierzmowania przyłącza chrześcijanina do namaszczenia Chrystusa, którego «Bóg namaścił Duchem Świętym» (Dz 10, 38).
Namaszczenie to zawarte jest w samym słowie «chrześcijanin», pochodzącym od imienia «Chrystus», będącego greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia «mesjasz», które znaczy właśnie «namaszczony».
Chrystus jest Mesjaszem, Bożym Pomazańcem.

 

Dzięki pieczęci Ducha, otrzymanej podczas bierzmowania, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie. «Przed otrzymaniem tej łaski — pisze św. Cyryl Jerozolimski — nie byliście wystarczająco godni tego imienia, lecz byliście niejako w drodze, by stać się chrześcijanami» (Catech. myst., III, 4: PG 33, 1092) (Jan Paweł II – Audiencja generalna).

Wymogi formalne:

Kandydat do Bierzmowania powinien posiadać Dzienniczek Kandydata do Bierzmowania wraz z wszystkimi wpisami. W dzienniczku muszą się znaleźć:

* Spowiedź przynajmniej:
        - na rozpoczęcie roku szkolnego;
        - w Adwencie;
        - w Wielkim Poście;
        - przed Bierzmowaniem

* Ponadto udział w:
        - nabożeństwach różańcowych - przynajmniej 3 razy;
        - rekolekcjach wielkopostnych;
        - Triduum Paschalnym;
        - nabożeństwach drogi krzyżowej - przynajmniej 3 razy.

Uczniowie powinni umieć odpowiadać na pytania z Katechizmu Bierzmowanych, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Sekwencję do Ducha Świętego oraz znać życiorys swojego patrona z Bierzmowania.
Na świadka Bierzmowania należy wybrać jednego z rodziców bądź chrzestnego lub chrzestną. Świadek bierzmowania powinien być człowiekiem wierzącym i praktykującym.
Jeśli kandydat był ochrzczony w innej parafii, wówczas jest zobowiązany do dostarczenia swojego aktu chrztu do końca ferii zimowych.

Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania są następujące:

a) regularne uczestniczenie we Mszy świętej w niedziele i święta;
b) obecność na spotkaniach formacyjnych.
c) regularne uczęszczanie na katechezę szkolną i pozytywna opinia katechety;
f) dojrzałość duchowa kandydata;
g) właściwe zachowanie w szkole i kościele podczas Eucharystii oraz spotkań formacyjnych;
h) kultura osobista kandydata.

Termin Bierzmowania:

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

III NIEDZIELA ZWYKŁA
23.01.2022 r.
 

1. Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka
    od 2019 roku obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie,
    aby odkrywać tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że
    „Jezus Chrystus puka do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i
    otwieramy drzwi umysłu i serca, wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List
    apostolski Ojca Świętego Franciszka „Aperuit illis”, nr 8).
    Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary przez lekturę
    tekstów natchnionych.

2. We wtorek, 25 stycznia, przypada liturgiczne święto Nawrócenia Świętego Pawła.
    Kończy ono Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

3. W środę, 26 stycznia, w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu.

4. W czwartek, 27 stycznia, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach
    Holokaustu. Ogarniemy modlitewną pamięcią wszystkich członków narodu żydowskiego,
    którzy zginęli w wyniku hitlerowskich zbrodni, a także tych, którzy niosąc im pomoc,
    zostali zamordowani.

5. W przyszłą niedzielę, 30 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych.

6. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na słowo Boga zapisane
    na kartach Pisma Świętego oraz trwania w bliskości z Chrystusem.

7. Tym, którzy odeszli do wieczności, wypraszajmy dar życia wiecznego: Wieczny
    odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
    odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

8. Wszystkim dziękuję za pomoc, pracę, życzliwość i ofiarność na rzecz parafii.
    Dziękuję za spotkania podczas kolędy, za wspólną modlitwę, gościnę, rozmowy za
    obecność.
    Miłej i rodzinnej niedzieli.
    Zdrowego i bezpiecznego tygodnia oraz ferii.
    Wszystkim Szczęść Boże.

                                                                                              Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski