pokutyNajcenniejszym owocem przebaczenia uzyskanego w Sakramencie Pokuty jest pojednanie z Bogiem, dokonujące się w głębi serca syna marnotrawnego i odnalezionego, którym jest każdy penitent. Należy też dodać, że owo pojednanie z Bogiem rodzi - można powiedzieć -
dalsze pojednania, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane przez grzech: penitent, który uzyskał przebaczenie, jedna się z samym sobą w głębi własnego ja, odzyskując wewnętrzną prawdę; jedna się z braćmi, w jakiś sposób przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi; jedna się z Kościołem; jedna się z całym stworzeniem. Z tej świadomości rodzi się w penitencie, po zakończeniu obrzędu pojednania, poczucie wdzięczności - do której zachęca go Kościół - wobec Boga za dar otrzymanego miłosierdzia.
Każdy konfesjonał to uprzywilejowane i błogosławione miejsce, w którym, po zniesieniu podziałów, rodzi się nowy, nieskażony i pojednany człowiek - pojednany świat!
(Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Reconciliatio et poenitentia nr 31, V).
Warto pamiętać:

      - do spowiedzi trzeba się przygotować, poprzez modlitwę, rachunek sumienia, czas i spokój, dlatego nie odkładaj
        spowiedzi na ostatnie dni np. przed świętami;

      - z tych samych powodów unikaj spowiadania się w czasie Mszy św.,
      - w wypadkach nagłych zawsze można poprosić księdza o udzielenie tego sakramentu;
Sakrament pokuty w naszej parafii udzielany jest w tygodniu pół godziny przed Mszą świętą,

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

XXV Niedziela Zwykła
19.09.2021 r.
 

1. Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w
    naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym,
    w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy
    trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa.
    Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się
    Jego uczniem.
    Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są
    odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

2. Dzisiaj o godz. 14:00 udajemy się na pielgrzymkę na Jasną Górę.
    Spotkanie na placu przy kościele. Zabieramy maseczki, różańce, śpiewniki itp.

3. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych
    i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.

4. Wszystkim bardzo dziękuję za wszelką pomoc, pracę, życzliwość i ofiarność na
    rzecz parafii.
    Rodzinnej i miłej niedzieli.
    Bezpiecznego tygodnia.
    Wszystkim Szczęść Boże.

                                                                                              Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski