Popieluszko19 października minęła 32. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W swoją ostatnią drogę kapłan męczennik wyruszył z Sanktuarium Nowych Męczenników w Bydgoszczy.
Dzisiaj, pomimo najróżnorodniejszych przeciwności i widocznego podziału wśród społeczeństwa, dewiza solidarności jest wciąż bardzo aktualna. Ta mądrość zawarta w słowach bł. ks. Jerzego Popiełuszki, aby zło dobrem zwyciężać, nie przeminęła.
Ciągle aktualne są słowa, które padły z ust księdza podczas rozważań różańcowych. „Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, zniewalania, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości” – brzmiał fragment jednej z tajemnic bolesnych.
Pochylając się nad nauczaniem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, nietrudno dostrzec, że szczególnie podkreślał on potrzebę głoszenia prawdy. – Jednocześnie mówił, że: „Każda rzecz, każda sprawa wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”.
Módlmy się o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

 V NIEDZIELA WIELKANOCY
15.05.2022 r.
 

1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej
    Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym.
    Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia
    i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.

2. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona
    Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował
    na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku.
    Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej
    ojczyźnie.

3. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.
    To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka.

4. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie o godz. 17:30.
    Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii
    loretańskiej.

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz
    opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych.

6. W przyszłą niedzielę uroczystość I Komunii Św. dzieci z kl. III.
    Wszystkich Parafian zapraszam na Msze św. w sobotę, do kaplicy i w niedzielę
    o godz. 10-tej.
    O godz. 11:30 uroczysta Msza św. na której dzieci wraz z najbliższymi po raz
    pierwszy przyjmą Pana Jezusa. Dlatego proszę, by na tej Mszy św. byli obecni
    rodzice, rodzeństwo, dziadkowie zaproszeni goście.

    Spowiedź dla dzieci i ich rodzin w sobotę o godz. 10-tej.
    Ostatnia próba przed uroczystością w czwartek po Mszy św.

7. Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc, pracę, życzliwość na rzecz parafii.
    Rodzicom dzieci komunijnych dziękuję za sprzątanie k-ła i otoczenia.
    Miłej i rodzinnej niedzieli.
    Zdrowego i bezpiecznego tygodnia.
    Wszystkim Szczęść Boże.

                                                                                              Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski