ministrancilektorzyMinistranci (łac. ministrare - służyć) to chłopcy i dziewczęta, których głównym zadaniem jest służba Bogu zarówno podczas Mszy świętych oraz nabożeństw, jak i w codziennym życiu.
Służba podczas liturgii ma podwójny charakter. Ministrant jest pomocnikiem kapłana - pomaga mu w sprawowaniu Mszy św. oraz innych nabożeństw, na przykład przygotowuje oraz przynosi naczynia liturgiczne, czyta czytania. Niektóre z wykonywanych funkcji mają znaczenie symboliczne, są pewnymi znakami mającymi pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje się na ołtarzu.

rose 2«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej
solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje
pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za
wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz
z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca».   
Bł. Jan Paweł II.

Pio1Geneza powstania Grup Modlitwy

Grupy modlitwy zaczęły powstawać w wyniku apeli i próśb papieża Piusa XII w obliczu potrzeb duchowych ówczesnego społeczeństwa. Ojciec Pio, pokorny kapucyn, znający wartość i konieczność modlitwy, przyjął apele papieża i zainicjował powstanie "Grup modlitwy", aby modlitwą zwyciężać zło na świecie. Pierwsze grupy powstały w 1947 r. we Włoszech i związane były z dziełem posługi Ojca Pio szpitalem-Domem Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio mówił, że "modlitwa jest najlepsza bronią, jest kluczem, który otwiera serce Boże, a Dom Ulgi w Cierpieniu bez modlitwy byłby jak roślina pozbawiona powietrza i słońca". Z biegiem czasu zaczęły tworzyć się w różnych częściach Włoch a także w innych krajach grupy zrzeszające wiernych pragnących wspólnie modlić się. Obecnie na świecie działa ponad 2000 Grup Modlitwy św. Ojca Pio-w Polsce jest ich ponad 200.

DSPJeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską i radę do spraw ekonomicznych. Ma im przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej oraz świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Intencje mszalne

07.08.2022   XIX Niedziela Zwykła
Dębionek   8:30 śp. Czesława, Paweł, Kajetan, Dominik, Andrzej Jagodzińscy
Dębowo 10:00 1 śp. Jarosław Szyperski – od Seweryna z rodziną
2/ śp. Jadwiga/5r. śm./, Waldemar Mazur
  11:30 1/ śp. Anna, Eugeniusz, Genowefa Toporowscy i zm. z
    rodz. Toporowskich i Kmieciów oraz Tadeusz i Eugeniusz Pazderscy
2/ dziękczynna… w 81 rocz. urodzin

08.08.2022  Poniedziałek - św. Dominika
  18:00 1/ śp. Grzegorz Wyrwoł – od brata Łukasza z rodziną
2/ śp. Franciszek Budnik – od chrześniaczki Bożeny Hamerskiej
09.08.2022   Wtorek
  18:00 1/ śp. Roman Wiza /imieninowa/ - od żony i dzieci z rodzinami
2/ śp. Czesława i Ryszard Płaszczykowscy
10.08.2022   Środa - św. Wawrzyńca /Odpust w Nakle nad Notecią/
  15:45 nowenna do MBNP
  16:00 śp. Grzegorz Wyrwoł – od rodziców
  17:00 1/ śp. Franciszek Budnik – od szwagra Henryka z żoną
2/ dziękczynno - błagalna dla rodziny
  17:30 nowenna do MBNP
11.08.2022   Czwartek - św. Klary
  18:00 1/ za Parafian
2/ śp. Lutgarda Kaczor – od rodz. Rakowskich
12.08.2022   Piątek
  18:00 1/ śp. za dusze w czyśćcu cierpiące
2/ za Parafian
13.08.2022   Sobota - dzień fatimski
  17:00 1/ śp. Szymon Żebrak
2/ dziękczynna… dla rodziny
  17:50  różaniec i procesja fatimska
14.08.2022  XX Niedziela Zwykła
Dębionek  8:30 śp. zm. z rodz. Rakowskich i Wiśniewskich
Dębowo 10:00 1/ śp. Zofia, Michał, Wanda Krawiec
2/ dziękczynno - błagalna dla całej rodziny
  14:00 1/ dziękczynna… dla wszystkich pracujących na roli i ich rodzin
/Dożynki parafialno-sołeckie/
2/ śp. Józef Kops i zm. z rodz. Kopsów, Kozłowskich i Krawczyków