Pio1Geneza powstania Grup Modlitwy

Grupy modlitwy zaczęły powstawać w wyniku apeli i próśb papieża Piusa XII w obliczu potrzeb duchowych ówczesnego społeczeństwa. Ojciec Pio, pokorny kapucyn, znający wartość i konieczność modlitwy, przyjął apele papieża i zainicjował powstanie "Grup modlitwy", aby modlitwą zwyciężać zło na świecie. Pierwsze grupy powstały w 1947 r. we Włoszech i związane były z dziełem posługi Ojca Pio szpitalem-Domem Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio mówił, że "modlitwa jest najlepsza bronią, jest kluczem, który otwiera serce Boże, a Dom Ulgi w Cierpieniu bez modlitwy byłby jak roślina pozbawiona powietrza i słońca". Z biegiem czasu zaczęły tworzyć się w różnych częściach Włoch a także w innych krajach grupy zrzeszające wiernych pragnących wspólnie modlić się. Obecnie na świecie działa ponad 2000 Grup Modlitwy św. Ojca Pio-w Polsce jest ich ponad 200.

Działalność Grup Modlitwy

Grupy Modlitwy, jak je określał sam Ojciec Pio, są szkołami wiary, ogniskami miłości, w których przebywa sam Chrystus, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwę, braterską ucztę miłości pod kierunkiem swych pasterzy i kierowników duchowych. Członkowie grupy pragną współdziałać w osiągnięciu Królestwa Bożego zgodnie z nauką Jezusa, który sam podkreślał konieczność modlitwy i uczył jej sposobu. Są oni świadomi tego, że pierwszym środkiem niezbędnym do szerzenia Królestwa Bożego w umysłach i duszach jest nieustanna, pokorna i oddana modlitwa. Jan Paweł II przypominał, że "chrześcijanin powinien modlić się zawsze i nigdy się nie nużyć". Członkowie grupy inspirowani wiarą chcą poświęcić się bezinteresownie dziełom miłosierdzia. Każda grupa może realizować swój własny program, zgodnie ze wskazaniami kierownika duchowego prowadzącego grupę. Grupy Modlitwy działają zgodnie ze statutem, który został zatwierdzony 3 maja 1986 r. przez Stolicę Apostolską. Siedzibą i ośrodkiem duchowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio jest Dom Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Statut Grup Modlitwy wskazuje członkom na konieczność kierowania się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio:

  • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego kierowanego przez papieża i biskupów
  • posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan-Dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa diecezjalnego
  • modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym ,przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem
  • wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa, według nauki św. Pawła
  • czynna miłość niosąca ulgę braciom cierpiącym i potrzebującym jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Intencje mszalne

05.12.2021  II NIEDZIELA ADWENTU
Dębionek  8:30 śp. Władysława, Władysław, Jan Drabik,
śp. Henryk Żurek,
śp. Marianna, Jerzy, Adam Kuczyńscy,
śp. Roman Gałka
 Dębowo 10:00 1/ śp. Helena /14r. śm./, Bolesław Wilińscy
2/ śp. Roman Wawrzon /urodzinowa/
  11:30 1/ śp. Władysław /22r. śm./ i Zofia Musiał
2/ śp. Jadwiga Budnik – od męża
06.12.2021  Poniedziałek - RORATY
  17:00 1/ śp. Jerzy Dudzic – od rodz. Szpucha i Gagajek
2/ śp. zm. z Rodz. Jańczaków
07.12.2021   Wtorek - RORATY
  17:00 1/ śp. Józef Milczyński – od kolegów i koleżanek z PSL
2/ śp. Malwina Twardowska /1r. śm./
08.12.2021   Środa - Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość
Dębionek 15:45 nowenna do MBNP
  16:00 śp. Henryk Wojniusz – od Zakładu Pogrzebowego – RORATY
 Dębowo 17:00 1/ śp. Wiktoria, Piotr, Stanisław Boińscy i zm. z rodz. Skamierów i Boińskich
2/ śp. Jadwiga Budnik – od Matek Żywego Różańca z Dębowa
  17:30 nowenna do MBNP
09.12.2021   Czwartek - RORATY
  17:00 1/ śp. zm. z rodz. Pawlaków i Kiełpikowskich
2/ śp. Kamil Iciek – od żony z dziećmi
10.12.2021   Piątek
  17:00 1/ śp. Józef Milczyński – od uczestników pogrzebu
2/ śp. Maria, Władysław Iciek,
śp. Teresa, Bernadyn Kozłowscy
  17:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
11.12.2021   Sobota
  17:00 1/ śp. Marian /w rocz. śm./ Stepka,
     śp. Marianna Musiał /w rocz. śm./ i zm. z rodz. Stepków i Musiałów
2/ śp. Izydor Nyka /36r. śm./,
     śp. Genowefa, Andrzej Góreccy,
     śp. Karol Janke i zm. z rodz. Nyka i Krzemkowskich
 12.12.2021  III Niedziela Adwentu
Dębionek  8:30 śp. Wacław Ziółkowski /7r. śm./ i zm. z rodz. Ziółkowskich, Murach, Drzazga i Polak
Dębowo 10:00 1/ śp. Krystyna, Marianna, Tomasz Pawlak,
    śp. Irena, Kazimierz Ryczek,
    śp. Jan Góra
2/  śp. Jerzy Dudzic – od uczestników pogrzebu
  11:30 1/ śp. Ewa /9r. śm./, Marianna, Kamil, Stanisław, Henryk, Józef Kłosińscy,     
     śp. Benedykta Hossa
2/ dziękczynno – błagalna dla całej rodziny