Pio1Geneza powstania Grup Modlitwy

Grupy modlitwy zaczęły powstawać w wyniku apeli i próśb papieża Piusa XII w obliczu potrzeb duchowych ówczesnego społeczeństwa. Ojciec Pio, pokorny kapucyn, znający wartość i konieczność modlitwy, przyjął apele papieża i zainicjował powstanie "Grup modlitwy", aby modlitwą zwyciężać zło na świecie. Pierwsze grupy powstały w 1947 r. we Włoszech i związane były z dziełem posługi Ojca Pio szpitalem-Domem Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio mówił, że "modlitwa jest najlepsza bronią, jest kluczem, który otwiera serce Boże, a Dom Ulgi w Cierpieniu bez modlitwy byłby jak roślina pozbawiona powietrza i słońca". Z biegiem czasu zaczęły tworzyć się w różnych częściach Włoch a także w innych krajach grupy zrzeszające wiernych pragnących wspólnie modlić się. Obecnie na świecie działa ponad 2000 Grup Modlitwy św. Ojca Pio-w Polsce jest ich ponad 200.

Działalność Grup Modlitwy

Grupy Modlitwy, jak je określał sam Ojciec Pio, są szkołami wiary, ogniskami miłości, w których przebywa sam Chrystus, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwę, braterską ucztę miłości pod kierunkiem swych pasterzy i kierowników duchowych. Członkowie grupy pragną współdziałać w osiągnięciu Królestwa Bożego zgodnie z nauką Jezusa, który sam podkreślał konieczność modlitwy i uczył jej sposobu. Są oni świadomi tego, że pierwszym środkiem niezbędnym do szerzenia Królestwa Bożego w umysłach i duszach jest nieustanna, pokorna i oddana modlitwa. Jan Paweł II przypominał, że "chrześcijanin powinien modlić się zawsze i nigdy się nie nużyć". Członkowie grupy inspirowani wiarą chcą poświęcić się bezinteresownie dziełom miłosierdzia. Każda grupa może realizować swój własny program, zgodnie ze wskazaniami kierownika duchowego prowadzącego grupę. Grupy Modlitwy działają zgodnie ze statutem, który został zatwierdzony 3 maja 1986 r. przez Stolicę Apostolską. Siedzibą i ośrodkiem duchowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio jest Dom Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Statut Grup Modlitwy wskazuje członkom na konieczność kierowania się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio:

  • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego kierowanego przez papieża i biskupów
  • posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan-Dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa diecezjalnego
  • modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym ,przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem
  • wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa, według nauki św. Pawła
  • czynna miłość niosąca ulgę braciom cierpiącym i potrzebującym jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Ogłoszenia duszpasterskie

 V NIEDZIELA WIELKANOCY
15.05.2022 r.
 

1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej
    Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym.
    Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia
    i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.

2. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona
    Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował
    na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku.
    Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej
    ojczyźnie.

3. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.
    To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka.

4. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie o godz. 17:30.
    Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii
    loretańskiej.

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów oraz
    opieki Maryi – Wspomożycielki Wiernych.

6. W przyszłą niedzielę uroczystość I Komunii Św. dzieci z kl. III.
    Wszystkich Parafian zapraszam na Msze św. w sobotę, do kaplicy i w niedzielę
    o godz. 10-tej.
    O godz. 11:30 uroczysta Msza św. na której dzieci wraz z najbliższymi po raz
    pierwszy przyjmą Pana Jezusa. Dlatego proszę, by na tej Mszy św. byli obecni
    rodzice, rodzeństwo, dziadkowie zaproszeni goście.

    Spowiedź dla dzieci i ich rodzin w sobotę o godz. 10-tej.
    Ostatnia próba przed uroczystością w czwartek po Mszy św.

7. Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc, pracę, życzliwość na rzecz parafii.
    Rodzicom dzieci komunijnych dziękuję za sprzątanie k-ła i otoczenia.
    Miłej i rodzinnej niedzieli.
    Zdrowego i bezpiecznego tygodnia.
    Wszystkim Szczęść Boże.

                                                                                              Ks. proboszcz
                                                                                          Krzysztof Wiśniewski