Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Boże Narodzenie

bozenarodzRodzisz się Panie, by niebo dać ludziom,
A jako człowiek jednym z nas się stałeś,
Oświeć umysły i serca pociągnij
Więzią miłości.
Liturgia godzin

Z okazji radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim moim Parafianom i Gościom, by światło Betlejemskiej Nocy
rozpraszało wiele ciemności, by wskazywało drogę do Tego, który pragnie się narodzić w każdym ludzkim sercu,
by przynaglało nas do dzielenia się miłością w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.
Ks. Waldemar Krawczak
Proboszcz