V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
26.03.2023 r.
 

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi
    Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia
    Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego
    rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić
    je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek.
    Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w
    Jego cierpieniu i męce.

2. Za tydzień Niedziela Palmowa – poświęcenie palm na każdej Mszy św. Procesja wokół
    k-ła przed Mszą o godz. 10:00. Tradycyjnie /już po raz piętnasty/ kwesta palm na
    Hospicjum Domowe NZOZ Medicus w Nakle i ich rodzin, ale także osób niepełnosprawnych.
    Wszystkim Wolontariuszom składam podziękowanie.

3. Chorych odwiedzę z racji świąt w najbliższy piątek od godz. 9-tej.
    Proszę zgłaszać do środy włącznie.

4. Wyjazd do Dąbrówki Kościelnej w poniedziałek 27-go marca o godz. 17:45.

5. Za tydzień w niedzielę przed każdą Mszą św. różaniec wdzięczności za Św. Jana Pawła II.

6. Droga Krzyżowa w piątek w Dębionku o godz. 16-tej i w Dębowie po Mszy św. wieczornej.
    Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 11:30.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
    Matki Najświętszej na każdy dzień.

8. Wszystkim dziękuję za wszelką pomoc, pracę, życzliwość i ofiarność – dzisiaj na kwiaty
    do Grobu Pańskiego. ,
    Dziękuję za dary na plebanię.
    Miłej i rodzinnej niedzieli.
    Zdrowego i bezpiecznego tygodnia.
    Wszystkim Szczęść Boże.

                                                                             Ks. proboszcz

                                                                       Krzysztof Wiśniewski