PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU
03.12.2023 r.
"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie"
 

1. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na
    przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia
    Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu
    przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten
    czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną
    uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego
    oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne
    zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom.

2. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną
    Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty.
    Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele, w tym tygodniu
    wtorek, czwartek i piatek o godz.17:00 zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych.
    W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych rozbudźmy w naszych sercach
    oczekiwanie na przyjście Chrystusa.
    Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania
    się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich
    rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które są
    do nabycia w naszym kościele.
    Małe po 10 zł, duże po 20 zł i opłatki za dobrowolną ofiarę.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca.
    W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
    Różaniec w intencji powołań o godz. 16:30.
    Na progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty.
    W środę wspominamy Świętego Mikołaja Biskupa. Tradycyjnie obdarujemy prezentami
    nasze dzieci i bliskich. Niech liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi
    nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy
    zapomnieli albo się ich wyparli. Niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie
    także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego
    świętego.

4. W piątek 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
    Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu
    pierworodnego.
    Poświęcimy medaliki dzieciom z kl. III na Mszy św. o godz. 17-tej.
    Nie ma postu.
    Za tydzień II niedziela m-ca. O godz. 11:30 Msza św. z udziałem dzieci.
    Część na szych ofiar – na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
    Po Mszy spotkanie dla rodziców dzieci z kl. III.

5. 10-go grudnia o godz. 14-tej spotkanie opłatkowe…

6. Dzisiaj mamy gości…

7. Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc, ofiarność, życzliwość, pracę na rzecz naszej
    parafii.
    Zdrowego i bezpiecznego tygodnia.
    Miłej i rodzinnej niedzieli.
    Wszystkim Szczęść Boże.
                                             ks. Krzysztof Wiśniewski
                                                        proboszcz