Pio1Geneza powstania Grup Modlitwy

Grupy modlitwy zaczęły powstawać w wyniku apeli i próśb papieża Piusa XII w obliczu potrzeb duchowych ówczesnego społeczeństwa. Ojciec Pio, pokorny kapucyn, znający wartość i konieczność modlitwy, przyjął apele papieża i zainicjował powstanie "Grup modlitwy", aby modlitwą zwyciężać zło na świecie. Pierwsze grupy powstały w 1947 r. we Włoszech i związane były z dziełem posługi Ojca Pio szpitalem-Domem Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio mówił, że "modlitwa jest najlepsza bronią, jest kluczem, który otwiera serce Boże, a Dom Ulgi w Cierpieniu bez modlitwy byłby jak roślina pozbawiona powietrza i słońca". Z biegiem czasu zaczęły tworzyć się w różnych częściach Włoch a także w innych krajach grupy zrzeszające wiernych pragnących wspólnie modlić się. Obecnie na świecie działa ponad 2000 Grup Modlitwy św. Ojca Pio-w Polsce jest ich ponad 200.

Działalność Grup Modlitwy

Grupy Modlitwy, jak je określał sam Ojciec Pio, są szkołami wiary, ogniskami miłości, w których przebywa sam Chrystus, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwę, braterską ucztę miłości pod kierunkiem swych pasterzy i kierowników duchowych. Członkowie grupy pragną współdziałać w osiągnięciu Królestwa Bożego zgodnie z nauką Jezusa, który sam podkreślał konieczność modlitwy i uczył jej sposobu. Są oni świadomi tego, że pierwszym środkiem niezbędnym do szerzenia Królestwa Bożego w umysłach i duszach jest nieustanna, pokorna i oddana modlitwa. Jan Paweł II przypominał, że "chrześcijanin powinien modlić się zawsze i nigdy się nie nużyć". Członkowie grupy inspirowani wiarą chcą poświęcić się bezinteresownie dziełom miłosierdzia. Każda grupa może realizować swój własny program, zgodnie ze wskazaniami kierownika duchowego prowadzącego grupę. Grupy Modlitwy działają zgodnie ze statutem, który został zatwierdzony 3 maja 1986 r. przez Stolicę Apostolską. Siedzibą i ośrodkiem duchowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio jest Dom Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Statut Grup Modlitwy wskazuje członkom na konieczność kierowania się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio:

  • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego kierowanego przez papieża i biskupów
  • posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan-Dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa diecezjalnego
  • modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym ,przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem
  • wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa, według nauki św. Pawła
  • czynna miłość niosąca ulgę braciom cierpiącym i potrzebującym jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Intencje mszalne

09.05.2021  VI Niedziela Wielkanocy
Dębionek  8:30 + Stanisław Skulski /5r. śm./
Dębowo 10:00 1/  + Renata Nowak /9r. śm./
2/ + Genowefa, Leon Łoś,
      + Helena, Marian Kwapich,
      + Krystyna, Ryszard Zienkiewicz,
      + Anna, Ludwik, Grzegorz Rzepa,
      + Grażyna, Ryszard Duda,
      + Krzysztof Gornowicz
  11:30 w intencji Parafian i Bierzmowanych – Ks. Biskup
10.05.2021  Poniedziałek - dni krzyżowe
  16:45 nabożeństwo majowe
  17:00 1/ + Wiktoria, Franciszek Sztejka i zm. z rodziny
2/ za Parafian
11.05.2021   Wtorek - dni krzyżowe
  17:00 + Eugeniusz Cyganek – I greg.
  17:30 nabożeństwo majowe
  17:50 1/ + Maksymilian Wiliński - /12r. urodzin/
2/ + Kamila Olejniczak – od syna Wiesława z żoną
12.05.2021   Środa - dni krzyżowe
Dębionek 16:00 + Adam Kuczyński /w rocz. śm./, zm. rodziców
+ Zygmunt Słoma
  16:30 nowenna do MBNP
Dębowo 17:30 nabożeństwo majowe i nowenna do MBNP
  18:00 1/ + Szymon Żebrak /15r. śm./
2/ + Eugeniusz Cyganek –  II greg.
13.05.2021   Czwartek - dzień fatimski
  17:00 + Eugeniusz Cyganek – III greg.
  17:30 nabożeństwo majowe
  17:50 1/ dziękczynno - błagalna dla całej rodziny
2/ + Helena, Ignacy, Jan Tomyślak,
      + Karolina, Franciszek Gołuch i zm. z rodz.
  18:20 nabożeństwo fatimskie
14.05.2021   Piątek - św. Macieja
  17:00 1/ + Urszula Jeżewska
2/ + Eugeniusz Cyganek – IV greg.
  17:30 nabożeństwo majowe
  17:50 + Marcelę, Józef, Władysław, Stanisław, Tadeusz, Jan, Czesław
                                                                           Pliszczyńskich i zm. z rodziny
  18:20 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
15.05.2021   Sobota
  16:00 + Eugeniusz Cyganek – V greg.
  16:30 nabożeństwo majowe
  17:00 1/ + Eugeniusz, Kazimierz Iciek,
     + Paweł Kułakowski,
     + Stanisława, Kazimierz Stepka i zm. z rodziny
2/ + Zofia /imieninowa i 11r. śm./, Władysław Musiał
 16.05.2021  Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość
Dębionek  8:30 + Eugeniusz Cyganek – VI greg.
Dębowo 10:00 1/ + Aniela /w rocz. śm./, Feliks, Bolesław, Władysława Lewczyk
2/ dziękczynna... dla Urszuli i Krystyny w 75 rocz. urodzin
  10:50 nabożeństwo majowe
  11:30 1/ + Andrzej Wierzewski /urodzinowo – imieninowa/
2/ + Felicja, Roman Kamińscy /w rocz. śm./
3/ w intencji Ks. Seniora dziękczynna... w 60 rocz. Sakramentu Kapłaństwa