herbCo pięć lat odbywa się w parafii wizytacja Biskupa.
Poprzednia miała miejsce 29 marca 2011 roku. Proboszczem wtedy był
ks. Mariusz Jankowski, który 1 lipca 2011 roku przeszedł na emeryturę
i zamieszkał w przygotowanym przez siebie budynku obok plebanii.
Kolejne dwa lata proboszczem był ks. Roman Lidziński.
Od 1 lipca 2013 roku ks. Biskup mnie powierzył urząd proboszcza.

10 czerwca odbyła się kolejna wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Najpierw o godz. 17.00 ks. Biskup spotkał się z grupami apostolskimi działającymi przy naszej parafii oraz radą duszpasterską w świetlicy wiejskiej w Dębowie. Na spotkaniu poruszano aktualne sprawy dotyczące życia parafii i Kościoła powszechnego.
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg


O godz. 18.00 ks. Biskup odprawił mszę św. podczas, której młodzieży naszej parafii w liczbie 40 udzielił sakramentu bierzmowania.
Na początku Przedstawiciel rady duszpasterskiej powitał ks. Biskupa. Następnie rodzice kandydatów do bierzmowania poprosili o ten sakrament dla swoich dzieci.
Potem ks. Proboszcz dał sprawozdanie z życia parafii za ostatnie 5 lat.
Po odprawieniu nabożeństwa do N.S.P. Jezusa przez ks. Proboszcza, ks. Biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg
ks. Waldemar Krawczak - proboszcz

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Wizytacja w Dębowie

herbCo pięć lat odbywa się w parafii wizytacja Biskupa.
Poprzednia miała miejsce 29 marca 2011 roku. Proboszczem wtedy był
ks. Mariusz Jankowski, który 1 lipca 2011 roku przeszedł na emeryturę
i zamieszkał w przygotowanym przez siebie budynku obok plebanii.
Kolejne dwa lata proboszczem był ks. Roman Lidziński.
Od 1 lipca 2013 roku ks. Biskup mnie powierzył urząd proboszcza.

Więcej…