herbCo pięć lat odbywa się w parafii wizytacja Biskupa.
Poprzednia miała miejsce 29 marca 2011 roku. Proboszczem wtedy był
ks. Mariusz Jankowski, który 1 lipca 2011 roku przeszedł na emeryturę
i zamieszkał w przygotowanym przez siebie budynku obok plebanii.
Kolejne dwa lata proboszczem był ks. Roman Lidziński.
Od 1 lipca 2013 roku ks. Biskup mnie powierzył urząd proboszcza.

10 czerwca odbyła się kolejna wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Najpierw o godz. 17.00 ks. Biskup spotkał się z grupami apostolskimi działającymi przy naszej parafii oraz radą duszpasterską w świetlicy wiejskiej w Dębowie. Na spotkaniu poruszano aktualne sprawy dotyczące życia parafii i Kościoła powszechnego.
{ppgallery}debowo/galerie/20160610wizytacja{/ppgallery}


O godz. 18.00 ks. Biskup odprawił mszę św. podczas, której młodzieży naszej parafii w liczbie 40 udzielił sakramentu bierzmowania.
Na początku Przedstawiciel rady duszpasterskiej powitał ks. Biskupa. Następnie rodzice kandydatów do bierzmowania poprosili o ten sakrament dla swoich dzieci.
Potem ks. Proboszcz dał sprawozdanie z życia parafii za ostatnie 5 lat.
Po odprawieniu nabożeństwa do N.S.P. Jezusa przez ks. Proboszcza, ks. Biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
{ppgallery}debowo/galerie/20160610bierzmowanie{/ppgallery}
ks. Waldemar Krawczak - proboszcz